Post: : Admin

Lúc 19h ngày 22/11/2018 kim quan nhục thân cố HT.Thích Toàn Đức được đưa từ Mỹ về phi trường Tân Sân Nhất, sau đó được cung tống về chùa Phổ Độ lúc 1h sáng ngày 23/11 tiếp đó 7h sáng nay đưa về chùa Linh Thắng (Di Linh, Lâm Đồng).