Post: : Admin

Phái đoàn chư Tăng Ni và Phật tử chùa Linh Thắng (Di Linh, Lâm Đồng) đến Sân bay Tân Sân Nhất cung đón kim quan nhục thân cố HT.Thích Toàn Đức từ Houston Mỹ về đến Việt Nam lúc 19h ngày 22/11/2018.
Cung nghinh kim quan cố HT.Thích Toàn Đức tại Sân bay Tân Sân Nhất. Video: Hoàng Quân


-Ngày 20 -11-2018 (14 - 10 Mậu tuất) ( tính theo múi giờ tại Mỹ)
- 19giờ10: Kim quan sẽ được  đưa ra phi trường IAH, Houston để di chuyển về phi trường Tân Sơn Nhất Sàigon
-Ngày 22-11-2018 (16 - 10 Mậu tuất)
- 19giờ00: Đón nhục thân Hòa Thượng tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất
-21giờ00 : An trí kim quan tại chùa Phổ Độ Di Linh
Ngày 23 -11-2018 (17 - 10 Mậu tuất)
-07giờ00 : Cung nghinh kim quan từ chùa Phổ Độ về chùa Linh Thắng Di Linh.

Kim quan cố Hòa thượng được đưa từ phi trường Tân Sân Nhất về an trí tại chùa Phổ Độ lúc 01h sáng, ngày 23/11/2018. Video: Trọng Nghĩa


Hoàng Quân