Post: : Admin

Sáng nay lúc 05h ngày 20-11-2018 (giờ Việt Nam) Chư tôn đức tại Hải ngoại và Môn đồ pháp quyến cung thỉnh nhục thân cố HT.Thích Toàn Đức nhập kim quan tại hội trường Vĩnh Phước Tang Nghi Quán, Houston ,Texas, Hoa Kỳ.
Video: Lễ nhập kim quan cố HT.Thích Toàn Đức tại Hoa Kỳ


Jimmy Nam thực hiện