Post: : Admin

Phật học đời sống xin giới thiệu 12 mâu Kinh Pháp Cú do thiết kế thầy Nhuận Thường thực hiện.Quý vị có thể tải về để in bản kích thước 40x80 cm, 12 mâu thiết kế Kinh Pháp Cú.

12 mâu thiết kế Kinh Pháp Cú12 mâu thiết kế Kinh Pháp Cú12 mâu thiết kế Kinh Pháp Cú12 mâu thiết kế Kinh Pháp Cú12 mâu thiết kế Kinh Pháp Cú

Giữa đống rác bẩn thỉu,
Vất bỏ bên đường hoang,
Hoa sen thơm ngào ngạt,
Đẹp lòng khách qua đàng.


Thiết kế: Nhuận Thường / Phật học đời sống