Post: : Admin

Sắp tới Thiền viện Trúc Lâm An Giang tổ chưc Lễ khánh thành vào ngày 08 tháng 05 năm 2022 ​(Nhằm ngày 08 tháng 04 năm Nhâm Dần) tại Thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.
Thành tâm cung thỉnh Chư tôn Đức Tăng Ni, kính mời quý quan khách cùng đồng bào Phật tử các giới tham dự. Lễ Khánh Thành Thiền viện Trúc Lâm An Giang tọa lạc tại Thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.

Thiệp thỉnh Lễ Khánh Thành Thiền viện Trúc Lâm An Giang

Thiệp thỉnh Lễ Khánh Thành Thiền viện Trúc Lâm An Giang

Sự quang lâm chứng dự của chư Tôn thiền đức là niềm khích lệ lớn lao cho chúng con trên bước đường hoằng pháp lợi sanh.

Địa chỉ: Thiền viện Trúc Lâm An Giang Thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang

Ngày 08 tháng 05 năm 2022 (Nhằm ngày 08 tháng 04 năm Nhâm Dần)

Thiệp thỉnh Lễ Khánh Thành Thiền viện Trúc Lâm An Giang


Thiệp thỉnh Lễ Khánh Thành Thiền viện Trúc Lâm An GiangThiệp thỉnh Lễ Khánh Thành Thiền viện Trúc Lâm An Giang


Thiệp mời Lễ Khánh Thành Thiền viện Trúc Lâm An Giang


Thiệp thỉnh Lễ Khánh Thành Thiền viện Trúc Lâm An Giang


Thiệp mời Lễ Khánh Thành Thiền viện Trúc Lâm An Giang
Chương trình lễ Khánh thành Thiền viện Trúc Lâm An Giang

Sáng:
- 06 giờ 00: Trang nghiêm đạo tràng
- 06 giờ 30: Phật tử tề tựu
- 07 giờ 00: Cung nghinh chư Tôn giáo phẩm Lãnh đạo
Giáo hội, chư Tôn đức Tăng Ni, tiếp đón Quan khách,
Lãnh đạo Chính quyền cùng các Đạo tràng Phật tử.


Lễ chánh thức vào lúc 08 giờ:

- Niệm hồng danh Đức Bổn sư

- Tuyên bố lý do - Giới thiệu thành phần tham dự
- Diễn văn khai mạc
- Báo cáo hoàn công
- Cảm tưởng của đại diện Phật tử
- Phát biểu của bác Phạm Văn Trà
- Phát biểu của Lãnh đạo Chánh quyền
- Tặng hoa, quà chúc mừng
- Huấn từ của Ban quản trị thiền phái Trúc Lâm
- Đạo từ của Hòa thượng chứng minh
- Cảm tạ của Ban tổ chức
- Lễ cắt băng khánh thành
- Thiết trai cúng dường

- Hoàn mãn


Ái NgọcQuý vị cần in ấn thiết kế liên hệ 0777719559Lễ khánh thành Thiền viện Trúc Lâm An Giang, thiệp thỉnh khánh thành, thiệp mời khánh thành thiền viện, an giang, thư mời khánh thành, thiết kế thiệp thỉnh, thiệp mời Phật giáo