Post: : Admin

Bài pháp chủ đề 'Càng hiểu Phật càng thấy bình' do TT.Thích Quảng Thiện chia sẻ cùng các bạn trẻ. Mời quý vị lắng nghe.

Càng hiểu Phật càng thấy bình an - TT.Thích Quảng Thiện

TT.Thích Quảng Thiện