Post: : Admin

Kính mừng kỷ niệm ngày Đức Phật Bổn sư Thích Ca Mâu Ni thành đạo. Xin giới thiệu bài pháp 'Ý nghĩa ngày Phật Thành Đạo' do HT.Thích Thanh Từ thuyết giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng 08-12-Ất dậu (2006).
Ý nghĩa ngày Phật Thành Đạo - HT.Thích Thanh Từ