Post: : Admin

Chủ đề "Gia tài đích thực của bạn" do Đại đức Thích Quảng Thiện chia sẻ tại cho gần 700 bạn trẻ tại khóa tu mùa hè 2016 chùa Pháp Hoa phường Nghĩa Thành thị xã Gia Nghĩa tỉnh Đăk Nông. 
Gia tài đích thực của bạn - ĐĐ Thích Quảng Thiện

ĐĐ Thích Quảng Thiện