Post: : Admin

Bài pháp chủ đề: Kiếp trước nợ gì kiếp này trả đó do ĐĐ.Thích Trí Huệ chia sẻ. Mời quý thính chúng lắng nghe
Kiếp trước nợ gì kiếp này trả đó - ĐĐ.Thích Trí Huệ


Video: Youtube Chùa Pháp Tạng

Kiếp trước nợ gì kiếp này trả đó - ĐĐ.Thích Trí Huệ, người tính không bằng trời tính, thầy Trí Huệ, giảng, thuyết pháp