Post: : Admin

Bài đạo từ Ý nghĩa tiếng chuông trong Phật giáo do HT.Thích Châu Quang-Trưởng BTS Phật giáo tỉnh Đăk Lăk chia sẻ tại buổi lễ đúc Đại hồng chung chùa Phước Thiện tỉnh Đăk Nông.
Mời quý thính chúng lắng nghe Hòa thượng Thích Châu Quang ban lời đạo từ.

Thích Châu Quang, thichchauquang


Hán Vân Tịch dựng phim

thichchauquang, thích châu quang, đăk lăk