Post: : Admin

Bài pháp 'Chịu đựng nhẫn nhịn phước đức tự sanh' do TT.Thích Quảng Thiện chia sẻ, mời quý thính chúng lắng nghe.

Thích Quảng Thiện chịu đựng nhẫn nhục

TT.Thích Quảng Thiện