Post: : Admin

Bài pháp Ý nghĩa Vu Lan Báo Hiếu - TT.Thích Minh Điền chia sẻ nhân dịp Vu Lan hiếu hạnh - Lễ Đại tường cố HT.Thích Quang Đạo tại chùa Phước Viên, khu Gia Viên, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Mời quý thính chúng lắng nghe.
Ý nghĩa Vu Lan Báo Hiếu - TT.Thích Minh Điền giảng


Viên Chơn