Post: : Admin

Mùa Vu Lan - Báo hiếu 2017 đã đến, xin giới thiệu đến quý vị bài pháp chủ đề: 'Đạo hiếu trong văn hoá Việt Nam' do TT Thích Minh Điền chia sẻ.
Video Đạo hiếu trong văn hoá Việt Nam - TT Thích Minh Điền

Đạo hiếu trong văn hoá Việt Nam - TT Thích Minh Điền