Post: : Admin

Bài pháp Người lớn nói dối về Ông già Noel, Phật, Thượng Đế do Hòa thượng Thích Nhất Hạnh trong mùa lễ Noel
[Video] Người lớn nói dối về Ông già Noel, Phật, Thượng Đế


Cuộc khủng hoảng tâm linh ở Tây phương đã xảy ra, niềm tin nơi Thượng đế, nơi Thiên quốc đã mất vì mình đã đặt Thượng đế sai chỗ. Nếu đặt lại cho đúng chỗ thì cuộc khủng hoảng sẽ chấm dứt." Khi con nít lớn lên thì nó biết rằng Ông gìa Noel là nối dối. Ba má nó nối dối mà hồi nhỏ thì nó rất là tin và rất là hạnh phúc, tin rằng sau khi đi ngủ, sáng hôm sau thức dậy thế nào trong đôi vớ cũng có quà. 


Chính ba má cũng gỉa bộ tin để làm hạnh phúc cho con cháu. Đến khi con cháu lớn lên nó biết là nói dối, rốt cuộc khi làm ba má nó cũng nói dối trở lại, từ thế hệ này sang thế hệ khác. Vào chùa lạy Phật cũng vậy, má mình nói dối mình là trong chùa có Phật. Nhưng khi lớn lên thì mình thấy không đúng như vậy. Trong chùa chỉ có tượng Phật thôi, Phật là ở trong lòng. Nói rằng khi mình chết mình đi về Tây phương, có Bụt bên đó là một thứ Ông già Noel! Nói rằng chết rồi lên Thiên Đường ngồi trước mặt Thượng Đế cũng là Ông già Noel hết!


Thiền sư Nhất Hạnh chia sẻ mùa Noel năm 2009