Post: : Admin

Đông co ro núp ngoài hiên Tẩm hơi gió lạnh cho biền bãi giăng Cỏ cây mưa đập rách tan Mùa hun hút đợi thay làn đông phongHoát  nhiên bừng sắc phương đông

Ánh Sao mai rọi dịu lòng nhẹ tênh

Bóng đêm vỡ vụn lanh canh

Nhường vầng  trí tuệ gọi bình minh lên

 

Phút thành đạo lặng an nhiên

Chim muông lảnh lót dạo miền chơn như

Chư thiên xin đấng đại từ

Khai nguồn diệu pháp chỉ bờ là nơi…

 

Phật thành đạo,con thành người

Biết buông cừu hận để nuôi dưỡng mình

Tập nhìn, thấy, rõ vô minh

Lời ru,tiếng khóc là kinh diệu thường

 

Quê ngào ngạt giải thoát hương

Phật thành đạo thắp cát tường vào đông

Biết buồn ,vui chảy một nguồn

Thì an lạc mọc giữa mông quạnh mùa

 

LÊ ĐĂNG MÀNH