Post: : Admin

Ca khúc "Độ ta không độ nàng" lời Việt của Tuyên Chính. Tôi chưa từng xem phim. Chỉ nghe qua bài hát, cảm thấy đắng lòng xót dạ...Ca khúc "Độ ta không độ nàng" lời Việt của Tuyên Chính (Ta cười hỏi Phật tổ: Độ trăm ngàn vạn chúng sanh - Vì cớ gì độ Ta, không độ nàng)

Ca khúc "Độ ta không độ nàng" lời Việt của Tuyên Chính (Ta cười hỏi Phật tổ: Độ trăm ngàn vạn chúng sanh - Vì cớ gì độ Ta, không độ nàng)

Tôi nghĩ, ai có học thức, cảm nhận sâu sắc cũng từng thấy nhà bác học thông thái như Einstein, tổng thống nhiều nước, các vĩ nhân, những nghệ sĩ tài đức trên Thế giới đều có sự cung kính trọng lời khi nói về Đức Phật vì Ngài là Bậc đáng kính cao cả với lòng yêu thương vô hạn đến vạn loài chúng sanh.. Bậc Giác Ngộ TUYỆT ĐỐI với những lời dạy chân lý giá trị giúp bao nhiêu tâm hồn thức tỉnh.


Cớ gì tác giả lại đưa vào bài hát những nội dung:

"Phật độ ta vì lòng ta có Phật

Phật không độ nàng vì lòng nàng chỉ có ta..??"

"Chùa này không thấy bóng nàng

Bồ đề không muốn nở hoa.."

máu , nước mắt, cởi áo cà sa..vv" ???


Sao chúng ta lại lấy Phật ra làm đề tài chất vấn cho chuyện tình yêu? hơn thua? ích kỷ để rồi phàm phu hóa Đức Phật thanh cao đáng kính, hạ thấp chánh pháp Bồ đề như suy nghĩ trần tục của mình?! Thật tội lỗi

Trong mỗi 1 tác phẩm gọi là nghệ thuật, trước tiên nó phải thể hiện sự hiểu biết đối với 1 đề tài đang nói, thì sau đó mới mang đến thông điệp đúng đắn cho đại chúng, nhất là đối với Tâm linh, Tôn giáo, có ảnh hưởng lớn đến đời sống xã hội.


Nhưng lời ca khúc này thực sự là xúc phạm người tu, xúc phạm chốn thiền môn và hình ảnh Đức Phật bằng ái tình thiểu não.

Nếu chưa hiểu giá trị thiêng liêng của Tâm linh Phật pháp, chưa hiểu giá trị chân chính của người xuất gia tu hành, chưa có ngôn từ cao thượng để bày tỏ sự kính trọng khi chưa hiểu biết sâu sắc thì xin đừng dùng cảm xúc phàm trần để hắc màu tối vào những điều thiêng liêng thanh bạch trong 1 tác phẩm mang danh văn hóa nghệ thuật!

Mong mọi người cùng xem xét.


Và xin hiểu cho PHẬT CỨU ĐỘ TẤT CẢ. Chỉ là chúng ta không nhận thấy rồi mãi mê đi theo con đường lầm lạc của chính mình.


Ca khúc "Độ ta không độ nàng" lời Việt của Tuyên Chính 

Phật ở trên kia cao quá 
Mãi mãi không độ tới nàng 
Vạn dặm tương tư vì ai 
Tiếng mõ vang lên phũ phàng 

Chùa này không thấy bóng nàng 
Bồ đề chẳng muốn nở hoa 
Dòng kinh còn lưu vạn chữ 
Bỉ ngạn phủ lên mấy thu 

Hồng trần hôm nay xa quá 
Ái ố không thể giãi bày 
Hỏi người ra đi vì đâu 
Chắc chắn không thể quay đầu 

Mộng này tan theo bóng phật 
Trả lại người áo cà sa 
Vì sao độ ta không độ nàng 
Vì người hoa rơi hữu ý 

Khiến nước chảy càng vô tình 
Một thưở hoa niên hợp tan 
Tiếng mõ xưa rối loạn 
Bồ đề không nghe tiếng nàng 

Hồng trần đã mấy độ hoa 
Mắt còn vương màu máu 
Hồng nhan chẳng trông thấy đâu? 
Lại một tay ta gõ mõ 

Phá nát cương thường biến họa 
Vài độ xuân thu vừa qua 
Có lẽ không còn thấy nàng 
Hỏi phật trong kiếp này 

Ngày ngày gõ mõ tụng kinh 
Vì sao độ ta không độ nàng? 
Vì người hoa rơi hữu ý 
Khiến nước chảy càng vô tình 

Một thuở hoa niên hợp tan 
Tiếng mõ xưa rối loạn 
Bồ đề không nghe tiếng nàng 
Hồng trần đã mấy độ hoa 

Mắt còn vương màu máu 
Hồng nhan chẳng trông thấy đâu? 
Lại một tay ta gõ mõ 
Phá nát cương thường biến họa 

Vài độ xuân thu vừa qua 
Có lẽ không còn thấy nàng 
Hỏi phật trong kiếp này 
Ngày ngày gõ mõ tụng kinh 
Vì sao độ ta không độ nàng?


Lâm Ánh Ngọc