Post: :

Hòa thượng Thích Giác Hà, Thành viên Hội đồng Chứng minh Trung ương GHPGVN - Viện chủ Tịnh xá Trung Tâm - Quận 6 - TP.HCM Do niên cao lạp trưởng, Trưởng lão Hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 00giờ30, ngày 01 tháng 12 năm 2021 (nhằm ngày 27/10/Tân Sửu) tại Tịnh xá Trung Tâm, số 367/1 Đặng Nguyên Cẩn, phường 13, quận 6, Tp. Hồ Chí Minh. Trụ thế: 82 năm, Hạ lạp: 57 năm.Người đi tứ chúng ngậm ngùi Đông về ảm đạm, nghẹn lời khóc thương Tám hai năm (82) một con đường Mấy mươi tuổi đạo, tình thương sáng ngời. Vậy là một kiếp rong chơi Hoá duyên khép lại, về nơi Niết bàn Vẫy chào cõi tạm nhân gian Thong dong cảnh tịnh, đăng đàn quy tây. Chùa xưa in dấu chân thầy Đức tu phạm hạnh, tháng ngày tinh chuyên Từ nay nơi chốn rừng thiền Người đi để lại nỗi niềm xót xa. Tám hai năm (82), ở ta bà Vân du hoá đạo gần xa khắp miền Cuối đời thầy vẫn an nhiên Giữ tâm định tĩnh, tinh chuyên hành trì. Thôi thì, người hãy ra đi Quê hương Đạo pháp, mãi ghi tên thầy Giã từ kiếp sống hôm nay Mai sau trở lại, đắp xây đạo vàng. Miền Nam, 01.12.2021 Cẩn bút: Tỳ kheo Thích Minh Tựu