Post: : Admin

PHĐS - Mẫu Tác bạch Lễ 21 ngày (Tam thất trai tuần) cho Cha Mẹ, dành cho gia chủ, hiếu quyến lo lễ hiếu đạo tam thất trai tuần, hay chung thất 49 ngày cho cha mẹ.Văn tác bạch Lễ 21 ngày (Tam thất trai tuần) cho Cha Mẹ

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT 
Kính bạch: Hòa Thượng Chứng Minh, Chư Tôn Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni
Hôm nay gia đình chúng con có duyên sự đầu thành đảnh lễ xin tác bạch (1 lạy-quỳ)
Nam Mô A Di Đà Phật
Kính Bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni.

Hôm nay, ngày 02 tháng 11 năm Tân sửu, Toàn thể gia đình chúng con cung tựu tại Phật Học Đời Sống thành tâm thiết lễ kỳ siêu tam thất trai tuần cho hương linh Phật tử là người cha hiền từ quý mến của chúng con.

Pháp danh: Phúc Quảng

Tánh danh: Chu Văn A

Nguyên mạng sinh: Mậu Thìn

Mất ngày 05 tháng 11 năm Tân sửu,

Hưởng dương: 93 tuổi

Kính Bạch Quý Ngài thật là :

Ơn dưỡng dục nuôi con từ thuở bé,
Đức sanh thành cao tột tợ như non.
Sống cuộc đời vất vã chỉ vì con,
Nuốt đắng cay tạo cho con dòng sữa ngọt.
Ôi! Công cha như núi thái. Nghĩa mẹ tợ sông sâu.


Thế cho nên 21 ngày qua kể từ ngày người cha hiền từ của chúng con đã vĩnh biệt dương gian về nơi phương trời xa lạ. Sắt thân tứ đại đã trở về với cát bụi, xuôi theo dòng định luật của sự vô thường.

Chúng con vẫn biết rằng: có sanh phải có tử, có hợp phải có tan. Nhưng thử hỏi làm sao chúng con vơi đi được vết thương lòng và làm sao ngăn được dòng lệ xa cách chia ly, khi người Cha hiền đã vĩnh viễn ra đi không bao giờ trở lại.


Chúng con nào thấu hiểu sự hy sinh của Cha cho chúng con trong thầm lặng, ít khi thấy Cha biểu hiện ra ngoài. Có ai biết được trong ánh mắt nghiêm khắc kia, trong tiếng la hét trách mắng kia và trong cánh tay lăm le cầm roi thước kia lại chứa đựng một tấm lòng bao la thương con vô bờ bến. Kết quả là hôm nay chúng con được thành danh chi mỹ.

 Kính bạch quý Ngài, hôm nay chúng con vâng lời Phật dạy và noi gương đức hạnh của các bậc tiền bối, thành tâm thiết lễ kỳ siêu, cung thỉnh Chư Tôn Thiền Đức chú nguyện, chúng con tin tưởng rằng; nhờ thần lực của Tam Bảo và sức chú nguyện của Chư Tôn Thiền Đức, hương linh thân phụ của chúng con sẽ được nhẹ nhàng tiêu dao nơi cảnh giới của đức Phật.

Giờ đây, buổi lễ đã thành tựu viên mãn, chúng con không biết làm sao có thể đền đáp được công ơn Chư Tôn Đức, chỉ biết thành tâm sắm sanh trai nghi dâng lên cúng dường Chư Phật, Chư Đại Bồ Tát và hiện tiền Chư Tôn Thiền Đức Tăng với bằng tất cả tâm ý chí thành. Chúng con xin nguyện đem phước báu này hồi hướng cầu siêu hương linh thân phụ Chu Văn Quá được sanh về Phật quốc và Cửu Huyền Thất Tổ sớm sanh về cõi lành, gia đình chúng con được hạnh phúc an vui. Phẩm vật tuy thô sơ đạm bạc, nhưng chứa đựng tấm lòng chí thành của chúng con. Ngưỡng mong trên Chư Tôn Thiền Đức từ bi ai mẫn nạp thọ cho chúng con được ân triêm công đức.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

-----------------
Nam mô A Di Đà Phật

Trên Chư Tôn Thiền Đức đã từ bi hứa khả nạp thọ lễ phẩm của chúng con và còn ban bố cho chúng con những dòng pháp từ bi. Chúng con xin khắc cốt ghi tâm và đầu thành đảnh lễ cúng dường Tam Bái.


Nhuận Chỉnh

Mẫu Tác bạch Lễ 21 ngày (Tam thất trai tuần) cho Cha Mẹ, dành cho gia chủ, hiếu quyến lo lễ hiếu đạo tam thất trai tuần, hay chung thất 49 ngày cho cha mẹ, tác bạch cúng dường trai tăng