Post: : Admin

Phật giáo thành phố Đà Nẵng có 91 ngôi chùa, 3 Tịnh xá, xin giới thiệu địa chỉ những ngôi chùa tại Đà Nẵng.Đà Nẵng là một thành phố trực trực thuộc trung ương, thành phố trung tâm lớn nhất khung vực Miền trung, Tây Nguyên có 6 quận và 2 huyện, gồm: quận Cẩm Lệ, quận Hải Châu, quận Sơn Trà, quận Ngũ Hành Sơn, quận Thanh Khê, quận Liên Chiểu, huyện Hòa Vang, huyện Hoàng Sa.Các chùa Quận Hải Châu


1.Chùa Pháp Lâm

(Trụ sở văn phòng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Tp.Đà Nẵng)
Chùa Pháp Lâm được thành lập vào năm 1932
Do Hội Phật học Trung phần đề xuất xây dựng.
Trùng Tu năm: 1964-1999-2005. Đã có : 5 đời trụ trì

Hòa Thượng Thích Giác Viên trụ trì từ năm 1975 (2013)

Tọa lạc tại : 574 Ông Ích Khiêm –Phường Nam Dương Quận Hải Châu –Tp Đà Nẵng

Điện Thoại : 0511.816979 : 0511.823870

2.Chùa Phổ Đà
Chùa Phổ Đà được thành lập vào năm 1927
Chùa Phổ Thiên là tiền thân của chùa Phổ Đà
Do Hòa Thượng Thích Tôn Thắng sáng lập năm 1927 đến năm 1953 cúng cho Giáo hội Trung phần để mở Phật học viện.
Trùng tu năm: 1983-2002
Do Hòa Thượng Thích Từ Mẫn trụ trì từ năm 1975 đến nay .
Tọa lạc tại: 340 Phan Chu Trinh – Phường Bình Thuận Quận Hải Châu – Tp Đà Nẵng .
Điện thoại: 0511.826094

3.Chùa Bửu Nghiêm
Chùa Bửu Nghiêm thành lập năm 1920
Do Hòa Thượng Trừng Ngộ khai sơn.
Trùng tu năm : 1965 – 2005
Do Đại đức Thích Tâm Hữu chưa bổ nhiệm trụ trì.
Tọa lạc tại: 185 Hoàng Diệu - Phường Nam Dương, Quận Hải Châu - Tp. Đà Nẵng.
Điện thoại: 0511. 3873031

4.Chùa Vu Lan
Chùa Vu Lan được thành lập 1905. Do Hòa Thượng Thích Hưng Long khai sơn.
Qua ba đời trụ trì. Trùng tu năm: 1954 – 1967, Do Thượng Tọa Thích Như Nghĩa trụ trì.
Tọa lạc tại : 84 Đường Núi Thành – P. Hòa Thuận Đông, Quận Hải Châu – Tp. Đà Nẵng
Điện thoại: 0511.3613467

5.Chùa Tường Quang
Chùa Tường Quang được thành lập năm 1898, Do Hòa Thượng Trừng Phước khai sơn, đã nhiều lần trung tu vào năm: 1963, Do Đại Đức Thích Tâm Đạo. Trải qua năm đời trụ trì
Năm 1999 Thượng Tọa Thích Đức Trí trụ trì đến nay. Tọa lạc tại: 316 Phan Châu Trinh – Phường Bình Hiên, Quận Hải Châu – Tp Đà Nẵng
Điện Thoại : 0511.3572093


6.Chùa An Long

Chùa An Long do 12 tộc phái đứng ra thành lập năm 1759.
Trùng Tu năm : 1954 - 1966 – 2002- 2010
Năm đời trụ trì . Nay do Đại Đức Thích Thông Phước(Thích Đồng Nghĩa) trụ trì .
Tọa lạc tại : Đường Tiểu La – Phường Bình Hiên, Quận Hải Châu – Tp. Đà Nẵng
Điện Thoại : 0511.3872049

7.Chùa Tam Bảo Theravāda
Chùa Tam Bảo được thành lập năm 1963, Do Hòa Thượng Thích Giới Nghiêm khai sơn
Trùng tu năm: 2001 – 2004, Từ năm 1980 Thượng Tọa Thích Pháp Cao trụ trì đến nay .
Tọa lạc tại : 323 Phan Chu Trinh – Phường Bình Hiên, Quận Hải Châu – Tp. Đà Nẵng
Điện Thoại : 0511.3872277

8.Chùa Bát Nhã
Chùa Bát Nhã thành lập năm 1949. Do Đại Đức Thích Chơn khai sơn. Trùng tu năm : 1970 – 1991 – 1997 – 2001 – 2004. Do Hòa Thượng Thích Đồng Chơn. Đại Đức Thích Giác Ngộ trụ trì năm 1987 đến 2006 và hiện nay do Đại Đức Thích Chúc Tín trụ trì.
Tọa lạc tại : 176 Triệu Nữ Vương – Phường Nam Dương, Quận Hải Châu Tp. Đà Nẵng
Điện Thoại : 0511.3897925

9.Chùa Sư Nữ Bảo Quang
Chùa Sư Nữ Bảo Quang do sư bà Thích Nữ Đàm Minh khai sơn năm 1961, Trùng tu lần thứ 1 vào năm : 1994 – 2001. Trụ trì hiên nay : Sư cô Thích Nữ Diệu Cảnh.
Tọa lạc tại : 38 Đường Núi Thành – Phường Hòa Thuận Đông, Quận Hải Châu – Tp. Đà Nẵng, Điện Thoại : 0511.3632051

10.Chùa Long Thơ
Chùa Long Thơ thành lập năm 1949 . Do Đạo hữu xây dựng
Trùng tu năm : 1970 – 1990, Do Thượng Tọa Thích Như Thọ trụ trì từ năm 1976 đến nay.
Tọa lạc tại : 99 đường Trần Phú – Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
Điện Thoại : 0511.3818688

11.Chùa Hòa Tiên
Chùa Hòa Tiên do đạo thành lập năm 1962, Trung Tu năm : 1981 – 1992 – 2004, do sư cô Thích Nữ Diệu Hiền Trụ trì từ năm 1986 – 2000; Tọa lạc tại : Đường Núi Thành – phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu – Tp Đà Nẵng, Điện Thoại : 0511.3620509

12.Chùa Tân Ninh
Chùa Tân Ninh được thành lập năm 1957, Do một số phật tử đòng góp xây dựng.
Trùng tu năm: 1969-2011, Do Thượng Tọa Thích Như Đạt trụ trì từ năm 1987 đến nay .
Tọa lạc tại : 119 Nguyễn Chí Thanh – phường Hải Châu, Quận Hải Châu – Tp. Đà Nẵng .
Điện thoại : 0511.3891061

13.Chùa Phước Ninh
Chùa Phước Ninh được thành lập năm 1962, Do ông Huỳnh Ngọc Cần xây dựng .
Trùng tu năm : 2003 - 004- 2005, Do Đại Đức Thích Tâm Hậu trụ trì từ năm 1997 đến nay. Tọa lạc tại : Đường Lê Đại Hành – Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu – Tp Đà Nẵng
Điện Thoại : 0511.3872046

14.Chùa Thuận Châu
Chùa Thuận Châu được thành lập năm 1957, Do một số đạo hữu đứng ra xây dựng
Trùng tu năm : 1960 – 1994, Đại Đức Thích Khánh Chơn trụ trì, Tọa lạc tại : 220 Đường Đống Đa – Phường Thuận Phước, Quận Hải Châu – Tp. Đà Nẵng
Điện Thoại : 0511.3895966

15.Chùa Thanh Bình
Chùa Thanh Bình thành lập năm 1962, do một số phật tử xây dựng, Trùng tu năm : 1981 – 1993 – 1995 – 2002, do Thượng Tọa Thích Minh Lâm trụ trì từ năm 1996-2000 viên tịch, Nay Đại đức thích Tịnh Bảo Trụ trì, Tọa lạc tại : Phường Thanh Bình – Quận Hải Châu Tp.Đà Nẵng.Điện Thoại : 0511.3863763, 0511.3530464

16.Chùa Tân Hòa
Chùa Tân Hòa do một số đạo hữu thành lập năm 1953. Trùng tu năm :1955 – 1962 – 2000
Tọa lạc tại : 96 Đường Lê Duẩn – phường Thạch Thang, Quận Hải Châu – Tp. Đà Nẵng

17.Chùa Nam Định
Chùa Nam Định thành lập năm 1966. Do một số đạo hữu địa phương xây dựng .
Trùng tu năm : 1994 – 2003, Do Đại Đức Thích Tịnh Chơn làm trụ trì từ năm 2001 đến nay. Tọa lạc tại : 255 Núi Thành – Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu – Tp. Đà Nẵng.
Điện Thoại: 0511.3612363.

18.Chùa Diệu Pháp
Chùa Diệu Pháp do Hòa Thượng Thích Tôn Thắng Khai sơn năm 1940. Trùng Tu năm : 1980 – 1993. Do Hòa Thượng Thích Từ Mẫn trụ trì. Tọa lạc tại : Phường Bình Thuận – Quận Hải Châu – Tp. Đà Nẵng.
Điện thoại : 0511.3550427

19.Chùa Báo Ân
Chùa Báo Ân được quân nhân Phật tử đóng góp xây dựng năm 1966. Đến năm 1974 Thượng Tọa Thích Như Bửu cúng cho Thành hội Đà Nẵng cử Đại Đức Thích Hạnh Đạo trụ trì xuống cấp trầm trọng chưa có phương tiện trùng tu. Đại Đức : Thích Từ Nguyện chưa bổ nhiệm trụ trì. Tọa lạc tại : 388 Nguyễn Tri Phương – Phường Hòa Thuận Tây, Quận Hải Châu – Tp. Đà Nẵng. Điện thoại : 0511.3632214

20.Chùa Hải Lạc
Chùa Hải Lạc được thành lập năm 1953. Do một số đạo hữu đứng ra xây dựng, Trùng tu năm: 1960 – 2001 – 2002, Tọa lạc tại : 19 Triệu Nữ Vương – Phường Hải Châu 2, Quận Hải Châu – Tp Đà Nẵng .

21.Chùa Vĩnh Ninh
( Chùa Cát Tường ) Chùa Vĩnh Ninh được thành lập năm 1960 . Do đạo hữu Bùi Văn Nhỏ và một số đạo hữu nhiệt tâm xây dựng. Trùng tu năm: 1997
Do Đại Đức Thích Thanh Bảo trụ trì từ năm 2003 đến nay, Tọa lạc tại : Phường Bình Hiên - Quận Hải Châu Tp. Đà Nẵng
Điện Thoại : 0511.3573010

22.Tịnh Xá Ngọc Cơ
Tịnh Xá Ngọc Cơ thuộc phái Khất Sĩ, Thành Lập vào năm 1960
Trùng tu năm: 1982, Do Ni sư Thích Nữ Liêu Liên trụ trì
Tọa lạc tại : Phường Bình Thuận – Quận Hải Châu – Tp. Đà Nẵng
Điện Thoại : 0511.3550161

23.Chùa Từ Tôn
Chùa Từ Tôn được thành lập năm 1920
Do 2 phường Nam Dương và Phước Ninh sáng lập .
Trung tu năm : 1960 – 1968 – 2000 do đạo hữu tạo lập.
Do Đại Đức Thích Như Trí trụ trì từ năm 1966 đến nay.
Tọa lạc tại : Huỳnh Thúc Kháng – Phường Nam Dương, Quận Hải Châu – Tp . Đà Nẵng

Các Chùa Quận Thanh Khê

24.Chùa Pháp Vân
Chùa Pháp Vân được thành lập năm 1968.
Do Thượng Tọa Thích Chí Mãn khai sơn .
Trùng Tu và đổi địa điểm : 2004, Tọa lạc tại : Đông Xuân – An khuê – Quận Thanh Khê – Tp. Đà Nẵng.
ĐiệnThoại :0511.3724018


Chùa Nam Sơn đẹp nổi tiếng tại Đà Nẵng


25.Tịnh Xá Ngọc Giáng
Tịnh Xá Ngọc Giáng do Hòa Thượng Thích Giác Tịnh thành lập . Trùng tu năm : 1986 – 2002, Do Hòa Thượng Thích Giác Thìn trụ trì từ năm 1986 đến 2006 viên tịch.
Tọa lạc tại : Phường Tân Chính – Quận Thanh Khuê – Tp. Đà Nẵng .
Điện Thoại : 0511.3818646

26.Chùa Thuận Thành
Chùa Thuận Thành được thành lập năm 1948, Do Đạo hữu Hồ Mệnh khởi xướng .
Trùng tu năm :1972 – 1989 – 2002, Do Thượng Tọa Thích Từ Hoa trụ trì từ năm 1975 đến nay . Tọa lạc tại : Tổ 29 – Phường Tam Thuận – Quận Thanh Khê – Tp. Đà Nẵng
Điện thoại : 0511.3743209

27.Chùa Thanh Hà
Chùa Thanh Hà được thành lập 1960, Do Đạo hữu Nguyễn Kim Thoa khởi xướng .
Đại trùng tu năm : 1999, Do Thượng Tọa Thích Thiện Toàn trụ trì từ năm 1994 đến nay.
Tọa lạc tại : 541 Trần Cao Vân – Phường Thanh Hà, Quận Thanh Khê – Tp.Đà Nẵng .
Điện thoại : 0511.3746132

28.Chùa Phổ Quang
Chùa Phổ Quang được thành lập năm 1952. Do một số đạo hữu tâm huyết xây dựng
Trùng tu năm : 1966 – 1981, Do Đại Đức Thích Hạnh Trí trụ trì từ năm 1982 đên nay .
Tọa lạc tại : 317 Trướng Chinh – Phường An Khê, Quận Thanh Khê – Tp. Đà Nẵng
Điện thoại : 0511.3183644


29.Chùa Kỳ Viên (chùa Quang Lâm)
Chùa Kỳ Viên nguyên thủy có tên là chùa Quang Lâm , được thành lập năm 1960. Trùng Tu năm: 1968. Do Thượng Tọa Thích Bảo Toàn trụ trì từ năm 1983 đến 1999 viên tịch
Hiện nay do Đại Đức Thích Đạo Hạnh làm trụ trì. Tọa lạc tại : 72 Lê Đình lý – Quận Thanh Khê, Thành Phố Đà Nẵng.
Điện Thoại : 0511.3690094

30.Chùa Viên Quang
Chùa Viên Quang nguyên thủy có tên là chùa Trung Lập được thành lập năm 1970 . Do Đại Đức Thích Trí Việt xây dựng.
Trùng tu năm: 1994 và chuyển về địa điểm mới . Do Đại Đức Thích Minh Thành trụ trì từ năm 1984 đến nay. Tọa lạc tại : 70 Phan Văn Nghị - Phường Thạc Giáng, Quận Thanh Khê – Tp.Đà Nẵng .
Điện thoại : 0511.3893017

31.Chùa Thanh Hải

Chùa Thanh Hải do Đại Đức Thích Chơn Quyền khai sinh năm 1969, Do Sư cô Thích Nữ Diệu Quả trụ trì từ năm 1995 đến nay. Tọa lạc tại : 156 Dũng Sĩ Thanh Khê – P.Thanh Lộc Đán, Quận Thanh Khê – Tp.Đà Nẵng .
Điện Thoại : 0511.3883404

32.Chùa Thạch Quang
Chùa Thạch Quang thành lập năm 1964 . Do Đạo hữu Trần Hoàn và một số đạo hữu xây dựng . Do Đại Đức Thích Huệ Chơn làm trụ trì từ năm 1986 đến 2001 .
Tọa lạc tại : 354 Trần Cao Vân – Phường Xuân Hà – Quận Thanh Khê – Tp. Đà Nẵng .

33.Chùa Vĩnh An
Chùa Vĩnh An được một số đạo hữu nhiệt tình xây dựng năm 1955 , đến năm 1960 dời về địa điểm hiện nay . Chùa Vĩnh An do Thượng Tọa Thích Huệ Thông làm trụ trì từ năm 1974 đến nay. Tọa lạc : Tổ 36 – Phường Vĩnh Trung – Tp Đà Nẵng .
Điện thoại : 0511.3832183

34.Chùa Tân Thành
Chùa Tân Thành được thành lập năm 1969, Do ông Võ Viết Tiếp đứng ra xây dựng. Đại Đức Thích Đạo Lực trụ trì. Trùng tu năm : 1998
Tọa lạc tại : 39 Thái Thị Bôi – Quận Thanh khê, Thành phố Đà Nẵng .
Điện Thoại : 0511.3645171

35.Chùa Tân An
Chùa Tân An do đạo hữu Lê Yên và một số đạo hữu nhiệt tâm thành lập năm 1964 .
Trùng tu năm : 1969 – 2002, Đại Đức Thích Giải Quang trụ trì
Tọa lạc tại : 351 Hải Phòng – Phường Tân Chính, Quận Thanh Khê – Tp Đà Nẵng .


36.Chùa Xuân Hòa

Chùa Xuân Hòa được thành lập năm 1956, Do đạo hữu Đặng Bửu Đường và một số đạo hữu xây dựng. Năm 1966 chuyển về địa điểm hiện nay. Năm 1997 chùa được trùng kiến nguy nga đồ sộ . Do Ni sư Thích Nữ Diệu Thục trụ trì từ năm 1975 đến nay. Tọa lạc tại : Đường Hà Huy Tập – Phường Xuân Hà, Quận Thanh Khê – Tp Đà Nẵng .
Điện Thoại : 0511.3813327

37.Chùa Phục Đán
Chùa Phục Đán thành lập năm 1965 . Do Đại Đức Thích Minh Hồng khai sơn . Trùng tu năm : 2002, Nay do ni cô Thích Nữ Diệu Tín trụ trì năm 2001 đến nay.
Tọa lạc tại : Tổ 18 Thanh Khê 6 – Phường Thanh Lộc Đán, Quận Thanh Khê – Tp Đà Nẵng. Điện thoại : 0511.3756906

38.Chùa Tâm Giác
Chùa Tâm Giác thành lập năm 1959 . Do đạo hữu Đặng Văn Nam . Trùng tu năm : 1965 – 2001, do Đại Đức Thích Pháp Thuận trụ trì từ năm 1996 đến nay . Tọa lạc tại : 32 Lý Thái Tổ - phường Thạc Gián, Quận Thanh Khê – Tp.Đà Nẵng .
Điện thoại : 0511.3818735

Các Chùa Quận Sơn Trà


39.Chùa An Hải

Chùa An Hải được thành lập năm 1957. Do Hòa Thượng Thích Quang Thể cùng một số đạo hữu xây dựng, Trùng tu năm : 1958-1997, Nay Đại đức Thích Pháp ý Trụ trì
Tọa lạc tại : Đường Nguyễn Công Trứ - P. An Hải Bắc, Quận Sơn Trà – Tp. Đà Nẵng .
Điện Thoại : 0511.3844733

40.Chùa Đông Quang
Chùa Đông Quang được thành lập năm 1965. Do một số đạo hữu xây dựng. Trùng tu năm : 1987 – 2000. Tọa lạc tại : Phường Nại Hiên Đông – Quận Sơn Trà, Thành Phố Đà Nẵng .
Điện thoại : 0511.3916226

41.Chùa Hải Hội
Chùa Hải Hội được thành lập năm 1957 . Do Hòa Thượng Thích Bửu Toàn sáng lập . Trải qua 6 năm đời trụ trì, Nay Đại đức Thích Nhuận Hòa Trụ trì, Trùng tu năm : 1987 – 1997 – 2005, Tọa lạc tại : 82 Ngô Quyền – Phường Mân Thái, Quận Sơn Trà – Tp.Đà Nẵng
Điện thoại : 0511.3910235

42.Chùa Liên Trì
Chùa liên trì được thành lập năm 1966. Do một số đạo hữu xây dựng. Trùng tu năm : 1985-1999-2005, Qua 3 đời trụ trì. Năm 1996 Đại Đức Thích Thông Quang trụ trì đến nay .
Tọa lạc tại : 187 Ngô Quyền – Phường Mân Thái, Quận Sơn Trà – Tp.Đà Nẵng .
Điện thoại : 0511.3910338

43.Chùa Mỹ Khê
Chùa Mỹ Khê được thành lập năm 1902, Do Hòa Thượng Thích Trí Quang khai sơn. Ngài Phước Trí trụ trì . Năm 1988 sư cô Thích Nữ Thông Đạo trụ trì đến nay .
Trùng tu năm : 1912 – 1962 – 2001. Tọa lạc tại : Phường Phước Mỹ -Quận Sơn Trà, Thành Phố Đà Nẵng. Điện thoại : 0511.3932646


Chùa Bà Đa đẹp nổi tiếng tại Đà Nẵng

44.Chùa Nam Hải
Chùa Nam Hải được thành lập năm 1968 . Do Hòa thượng Thích Viên Minh khai sơn .
Trùng tu năm: 1992 – 2003, Nay Hòa Thượng Thích Viên Minh trụ trì. Tọa lạc tại : K64/94 Nguyễn Huy Hiệu – P.An Hải Đông, Quận Sơn Trà – Tp. Đà Nẵng.
Điện thoại : 0511.3844733

45.Chùa Phổ Quang
Chùa Phổ Quang được thành lập năm 1963 .
Do một số Phật Tử đứng ra xây dựng. Có một đời trụ trì, Trùng tu năm : 1964 – 2002 – 2003, Tọa lạc tại : Tổ 8 Nại Hiên Đông – Quận Sơn Trà, Thành Phố Đà Nẵng .
Điện Thoại : 0511.3910091

46.Chùa Sơn Trà
Chùa Sơn Trà được thành lập năm 1957. Do Quân nhân Phật tử đứng ra xây dựng.
Có 4 đời trụ trì. Trùng tu năm : 1998 – 2001, Nay Đại Đức Thích Quảng Độ trụ trì.
Tọa lạc tại : Tổ 6A Phường Thọ Quang , Quận Sơn Trà, Thành Phố Đà Nẵng.
Điện Thoại : 0511.3831379

47.Chùa Tân Thái (Phước An Tự)
Chùa Tân Thái được thành lập năm Tân Dậu 1741, năm Cảnh Hưng thứ hai vua Lê
Do Hòa Thượng Huỳnh Công Đồng khai sơn . Đã qua 5 lần trùng tu . Trãi qua 18 đời trụ trì . Nay do Đại Đức Thích Thông Đạo làm trụ trì . Tọa lạc tại : 46 Trương Định – Phường Mân Thái, Quận Sơn Trà – Tp. Đà Nẵng
Điện thoại : 0511.3910018

48.Chùa Nam Thọ

Chùa Nam Thọ được thành lập năm 1961. Do một số đạo hữu đứng ra xây dựng. Trùng tu năm : 1964- 1972 – 1994, Tọa lạc tại : Tổ 23A – Phường Thọ Quang –Quận Sơn Trà – Tp. Đà Nẵng.

Điện thoại : 0511.3921907

49.Chùa Pháp Hội
Chùa Pháp Hội được thành lập năm 1966, Do một số Phật tử đứng ra xây dựng. Trùng tu năm : 1972 -1997 – 2004, Năm 1975 – 1987 Thầy Thích Hành Sơn trụ trì. Từ năm 1992 Thượng Tọa Thích Trí Viên trụ trì đến nay. Tọa lạc tại : 60 Nguyễn Văn Thoại – P . An Hải Đông, Quận Sơn Trà – Tp. Đà Nẵng
Điện thoại : 0511.3931283

50.Chùa Linh Ứng Bãi Bụt
Chùa Linh Ứng Bãi Bụt được thành lập năm 2004, (19.6 Nhâm Thân )
Do Thượng Tọa Thích Thiện Nguyện đứng ra thành lập và trụ trì .
Tọa lạc tại : Phường Thọ Quang – Quận Sơn Trà, Thành Phố Đà Nẵng.

51.Tịnh Thất Vạn Thiện
Tịnh Thất Vạn Thiện được thành lập năm 1992 .
Do Ni cô Thích Nữ Diệu Từ sáng lập và trụ trì .
Tọa lạc tại : Phường Phước Mỹ , Quận Sơn Trà, Thành Phố Đà Nẵng .
Điện thoại : 0511.3940175

52.Chùa Sơn Quang
Chùa Sơn Quang được thành lập năm 1947 . Do một số đạo hữu xây dựng. Trùng tu năm : 1999, Nay Đại Đức Thích Như Cẩn trụ trì. Tọa lạc tại : Phường Thọ Quang – Quận Sơn Trà
Thành Phố Đà Nẵng.
Điện thoại : 0511.3921049

Các Chùa Quận Liên Chiểu


53.Chùa Bồ Đề Thiền Viện

Chùa Bồ Đề Thiền Viện được thành lập năm 1995. Do Hòa Thượng Thích Minh Tuấn khai sơn và trụ trì . Tọa lạc tại : Trung Nghĩa – Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu – Tp. Đà Nẵng. Điện thoại : 0511.3896199

54.Chùa Quang Minh
Chùa Quang Minh được thành lập năm 1961. Do Phật tử địa phương xây dựng .
Trùng tu năm : 1992 – 1994, Trải qua 6 đời trụ trì, Năm 1975 Sư bà Thích Nữ Diệu Lý trụ trì đến nay. Tọa lạc tại : Phường Hòa Minh – Quận Liên Chiểu, Thành Phố Đà Nẵng .
Điện Thoại : 0511.3842862

55.Chùa Tịnh Quang
Chùa Tịnh Quang được thành lập năm 1967. Do Đại Đức Thích Tịnh Giác khai sơn và trụ trì. Trùng tu năm : 2003, Từ năm 1996 Đại Đức Thích Pháp Quang trụ trì đến nay
Tọa lạc tại : 124 Nguyễn Huy Tưởng – Phường Hòa Minh - Quận Liên Chiểu – Tp Đà Nẵng .
Điện thoại : 0511.3841710

56.Chùa Phước Lộc
Chùa Phước Lộc được thành lập vào thời chúa Nguyễn Phúc Chu (1670 )
Đến năm Thành Thái thứ 16 (1905) Trùng Tu năm 1995. Do Sư cô Thích Nữ Hạnh Trí trụ trì từ năm 1984 đến nay .
Tọa lạc tại : Tổ 29 Hòa Phú – Phường Hòa Khánh, Quận Liên Chiểu – Tp. Đà Nẵng .
Điện thoại : 0511.3765296

57.Chùa Minh Phước
Chùa Minh Phước được thành lập năm 1961, Do Thượng Tọa Thích Minh Chiếu khai sơn.
Từ năm 1980 Đại Đức Thích Nguyên Hồng trụ trì đến nay . Tọa lạc tại : Phường Hòa Khánh – Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng .
Điện thoại : 0511.373095

58.Chùa Ba Sơn
Chùa Ba Sơn được thành lập năm Minh Mạng thứ 12 (1832 ) do các Hòa Thượng truyền thừa . Trùng tu năm : 1969 – 1996, Tọa lạc tại : Phường Hòa Hiệp – Quận Liên Chiểu
Thành Phố Đà Nẵng.

59.Chùa Kim Quang
Chùa Kim Quang được thành lập từ phong trào Chấn Hưng Phật giáo. Trùng tu năm : 1990 – 2000, Do sư cô Thích Nữ Diệu Thọ trụ trì từ năm 1999 đến nay .
Tọa lạc lại : Phường Hòa Hiệp – Quận Liên Chiểu, Thành Phố Đà Nẵng .
Điện thoại : 0511.3770386

60.Chùa Nam Thành
Chùa Nam Thành được xây dựng năm 1952 . Do Hòa Thượng Thích Pháp Nhẫn. Trùng tu năm : 1991 – 2001, Từ năm 1981 – 1992 Thượng tọa Thích Minh Lâm trụ trì ( Viên tịch )
Nay do Đại đức Thích Pháp Bảo trụ trì
Tọa lạc tại : Xuân Hưng- Phường Hòa Hiệp, Quân Liên Chiểu – Tp Đà Nẵng .

61.Chùa Hải Vân Sơn

Chùa Hải Vân Sơn được xây dựng năm 1962. Do một số phật tử xây dựng, Từ năm 1968 Thượng tọa Thích Trí Việt trụ trì đến nay. Trùng tu xây dựng nhiều lần .
Tọa lạc tại : Hòa Phú – phường Phước Ninh, Quận Liên Chiểu – Tp Đà Nẵng .
Điện thoại : 0511.3730896

Các Chùa Thuộc Quận Ngũ Hành Sơn

62.Chùa Linh Ứng
Chùa Linh Ứng được thành lập vào cuối thế kỷ 17.
Hàng ngàn năm trước , sau khi biển rút khỏi năm cụm núi , các bậc tu hành đã đến đây mở mang cảnh trí để dựng am tu học , qua các đời nối nhau tu hành không còn lai lịch chỉ biết bia chùa Linh Ứng ghi người trụ trì chùa linh Ứng vào cuối thế kỷ 17 đầu thế kỷ 18 đó là ngài Hòa Thượng Bửu Đài , trải qua gần hai thế kỷ hơn 40 vị trụ trì .
Vị trụ trì hiện nay là Thượng tọa Thích Thiện Nguyện . Trùng tu năm : 1975 – 2001
Tọa lạc tại : Phường Hòa Hải – Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng .
Điện thoại : 0511.3836895

63.Chùa Tam Thai
Chùa Tam Thai cũng như chùa Linh Ứng khai sơn tự lúc nào đến năm vua Minh Mạng thứ 27 (1826) sắc phong cho ngài Hòa Thượng Viên Trừng trụ trì. Từ đó đến nay gồm 40 vị trụ trì , hiện nay do Hòa Thượng Thích Trí Giáctrụ trì đến năm 2005 viên tịch .
Tọa lạc tại : Phường Hòa Hải – Quận Ngũ Hành Sơn, Thành Phố Đà Nẵng .

64.Chùa Thái Bình
Chùa Thái Bình được thành lập vào giữa thế kỷ thứ 16 .Trùng tu nhiều lần do chiến tranh hủy hoại . Tổ Nam Đài người Trung Hoa trụ trì . Hiện nay Đại Đức Thich Thông Đạt trụ trì

Tọa lạc tại : Phường Hòa Hải – Quận Ngũ Hành Sơn, Thành Phố Đà Nẵng .


Chùa Linh Ứng thiêng liêng tại Đà Nẵng


65.Chùa Quan Thế Âm
Chùa Quán Thế Âm được thành lập năm 1956.
Do Hòa Thượng Thích Pháp Nhãn trùng tu năm 1996. Từ năm 1995 Đại Đức Thích Huệ Vinh Trụ Trì đến nay. Tọa lạc tại : 48 Sư Vạn Hạnh – Phường Hòa Hải, Quận Ngũ Hành Sơn- Tp Đà Nẵng.
Điện thoại : 0511.3836597

66.Chùa Khuê Bắc
Chùa Khê Bắc được thành lập năm 1961. Do đaoh hữu nhiệt tâm xây dựng .
Trùng tu năm: 1965 – 1993 Nay Đại Đức Thích Đồng Thuận trụ trì.
Tọa lạc tại : Tổ 05 Đa Mặn – Phường Bắc Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn Tp. Đà Nẵng .

67.Chùa Huệ Quang
Chùa Huệ Quang là hậu thân của Tịnh Thất Huệ Quang .Được thành lập năm 1990 . Do Đại Đức Thích Pháp Châu xây dựng và trụ trì từ năm 2003 đến nay . Tọa lạc tại : K636/27 Lê Văn Hiến – Phường Hòa Hải, Quận Ngũ Hành Sơn – Tp Đà Nẵng .
Điện Thoại : 0511.3969110

68.Chùa Phổ Đà Sơn
Chùa Phổ Đà Sơn được thành lập năm 1960. Do Sư Cô Thích Nữ Quãng Lượng chưa bổ nhiệm trụ trì. Tọa lạc tại : K876 Lê Văn Hiến – Phường Hòa Hải
Quận Ngũ Hành Sơn – Tp. Đà Nẵng. Điện thoại : 0511.3968243

79.Chùa Bà Đa
Chùa Bà Đa thành lập năm 1957. Do đạo hữu đứng ra xây dựng. Trùng tu năm :1992
Nằm trong diện di dời giải tỏa được xây dựng mới vào năm 2010, Trụ trì hiện nay Đại Đức Thích Thông Đạo. Tọa lạc tại : Phường Khê Mỹ - Quận Ngũ Hành Sơn, Thành Phố Đà Nẵng . Điện thoại : 0905264567


70.Chùa Long Hoa

Chùa Long Hoa được thành lập năm 1997, Do Thượng Tọa Thích Huệ Thường xây dựng và trụ trì, Chưa trùng tu lần nào . Tọa lạc tại : Phường Hòa Hải – Quận Ngũ Hành Sơn, Thành Phố Đà Nẵng. Điện Thoại : 0511.3950521


71.Chùa Hương Sơn

Chùa Hương Sơn thành lập năm 1992 . Do Sư Cô Thích Nữ Diệu Nguyên xây dựng và trụ trì . Chưa trùng tu lần nào. Tọa lạc tại : Phường Hòa Hải – Quận Ngũ Hành Sơn, Thành Phố Đà Nẵng, Điện Thoại : 0511.3847467

72.Sắc Tứ Vân Long Tự
Chùa Sắc Tứ Vân Long Tự được thành lập năm 1940
Do Hòa Thượng Hải Phước Trụ Trì. Trùng tu năm : 1994
Tọa lạc tại : Phường Hòa Hải – Quận Ngũ Hánh Sơn, Thành Phố Đà Nẵng .

Các Chùa Thuộc Huyện Hòa Vang


73.Chùa Hòa Phong (Chùa Hưng Quang văn phòng BTS PG huyện Hòa Vang)

Chùa Hòa Phong được thành lập vào năm 1956 . Do đạo hữu đứng ra xây dựng .
Trùng tu năm, Năm 2002 Đại Đức Thích Huệ Chấn trụ trì đến nay .
Tọa lạc tại : Xã Hòa Phong – Huyện Hòa Vang, Thành Phố Đà Nẵng.
Điện thoại : 0511.3782285

74.Chùa Quang Châu
Chùa Quang Châu được thành lập năm 1940. Do Đại Đức Thích Trừng Hiền trùng tu năm 1997. Năm 1996 Sư Cô Thích Nữ Minh Tịnh trụ trì đến nay . Tọa lạc tại : Xã Hòa Châu – Huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng .
Điện thoại : 0511.3671129

75.Chùa Linh Ứng Bà Nà
Chùa Linh Ứng Bà Nà được thành lập năm 1999 (12.8 năm Kỷ Mão )
Do Thượng Tọa Thích Thiện Nguyện trụ trì năm 1999 đến nay . Tọa lạc tại : Huyện Hòa Vang – Thành Phố Đà Nẵng.

76.Chùa Sơn Hòa
Chùa Sơn Hòa được thành lập năm 1994. Do Đạo Hữu Nguyễn Quang Lưu đứng ra xây dựng . Năm 2000 do Ni cô Thích Nữ Nhuận Ý trụ trì đến nay. Tọa lạc tại : Xã Hòa Châu – Huyện Hòa vang, Thành Phố Đà Nẵng .
Điện thoại : 0511.3684163

77.Chùa Hòa Phước
Chùa Hòa Phước được thành lập năm 1950 .Do Hòa Thượng Thích Hương Sơn, Trùng tu năm : 1994 – 2000 – 2003 – 2004, Từ năm 1975 Sư cô Thích Nữ Diệu Thanh trụ trì đến nay. Tọa lạc tại : Xã Hòa Phước – Huyện Hòa Vang, Thành Phố Đà Nẵng.
Điện thoại : 0511.3879271

78.Chùa Hòa Vinh
Chùa Hòa Vinh được thành lập năm 1958 . Do Hòa Thượng Thích Quang Thể khai sơn .
Trùng tu năm : 1962 – 1968 – 1985 – 2001, Năm 2004 Do Đại Đức Thích Pháp Thông trụ trì đến nay. Tọa lạc tại : Xã Hòa Liên – Huyện Hòa Vang, Thành Phố Đà Nẵng.
Điện thoại : 0511.3795291

79.Chùa Phước Thiện
Chùa Phước Thiện thành lập năm 1887, Do Hòa Thượng Thích Phước Thông khai sơn .
Trùng tu năm: 1905- 1963 – 1992 – 2010, Do Đại Đức Thích Thông Diệu trụ trì .
Tọa lạc tại : Xã Hòa Tiến – huyện Hòa Vang, Thành Phố Đà Nẵng.
Điện thoại : 0511.3605259

80.Chùa Hòa Quang
Chùa Hòa Quang Được thành lập năm 1971. Do hai phật tử Ngô Lự và Hà Thúc Bôn đứng ra xây dựng. Trùng tu năm : 1995, Do Đại đức Thích Hạnh Minh trụ trì.
Tọa lạc tại : Xã Hòa Tiến – Huyện Hòa Vang, Thành Phố Đà Nẵng .
Điện thoại : 0511.3795026

81.Chùa Khe Lâm
Chùa Khe Lâm khai sơn năm 1968 do chiến tranh nên mãi đến 1994 mới trùng tu hoàn chỉnh. Trụ trì hiện nay là Sư cô THÍCH NỮ THANH HOANG. Tọa lạc tại : Xã Hòa Sơn – Huyện Hòa Vang, Thành Phố Đà Nẵng .
Điện thoại : 0511.3764477

82.Chùa Nam Sơn
Chùa Nam Sơn được thành lập năm 1962 .
Do đạo hữu Nguyễn Văn Châu sáng lập , cùng với một số Phật Tử nhiệt tình của địa phương xây dựng. Trụ trì hiện nay là Đại Đức Thích Huệ Phong đã trùng tu nhiều lần .
Tọa lạc tại : Cẩm Nam – Xã Hòa Châu, Huyện Hòa Vang – Tp. Đà Nẵng .
Điện thoại : 0511.3671314

83.Chùa Hòa Nhơn
Chùa Hòa Nhơn được khai sơn vào năm 1964. Do đạo hữu Nguyễn Dám đứng ra vận động thành lập. Trùng tu nhiều lần nằm trong diện giải tỏa. Trụ trì hiện nay là Đại Đức Thích Hạnh Thắng. Tọa lạc tại : Xã Hòa Nhơn – Huyện Hòa Vang, Thành Phố Đà Nẵng .
Điện thoại : 0511.3188012

84.Chùa Lộc Quang
Chùa Lộc Quang được xây dựng năm 1963 . Do một số phật tử nhiệt tâm thành lập. Nay Sư cô Thích Nữ Chúc Hiền trụ trì. Trùng tu năm : 2001 – 2003
Tọa lạc tại : Xã Hòa Sơn – Huyện Hòa Vang, Thành Phố Đà Nẵng .
Điện thoại : 0511.3793232

85.Chùa Hòa Khương
Chùa Hòa Khương được thành lập vào năm 1945, Chùa Hòa Khương do một số phật tử vận động xây dưng từ năm 1945, Trùng tu năm : 1954 – 1963 – 1970 – 1990 – 1992 – 2002
Nay do Đại đức Thích Pháp Ấn trụ trì, Tọa lạc tại : Xã Hòa Khương – Huyện Hòa Vang, Thành Phố Đà Nẵng. Điện thoại : 0511.3784276

86.Chùa Bảo Minh
Chùa Bảo Minh được thành lập vào năm 1965, Chùa Bảo Minh do Hòa Thượng Thích Trí Hữu khai sơn năm 1965 . Trùng tu năm : 1992 – 2001, Đại Đức Thích Huệ Nghĩa trụ trì
Tọa lạc tại: Miếu Bông – Xã Hòa Phước, Huyện Hòa Vang- Tp Đà Nẵng .

Điện thoại: 0511.3670214


87.Tịnh Xá Ngọc Viên

thôn An Định - xã, Hoà Bắc, Hòa Vang


Các Chùa Thuộc Quận Cẩm Lệ


88.Chùa Thọ Quang

Chùa Thọ Quang được thành lập năm 1962 .
Do Hòa Thượng Thích Quang Thể khai sơn, Trùng tu năm : 1966 – 1987 – 2000
Hiện nay Hòa Thượng Thích Quang Thể trụ trì ( Viên tịch ). Nay do Thượng Tọa Thích Huệ Chỉnh giám tự, Tọa lạc tại : Phường Hòa Thọ - Quận Cẩm Lệ, Thành Phố Đà Nẵng .
Điện thoại : 0511.3670602

89.Chùa Hòa Thọ
Chùa Hòa Thọ được thành lập năm 1964, Do đạo hữu đứng ra xây dựng . Trùng Tu năm: 1994 – 1998 – 2004 . Đại Đức Thích Huệ Đạo trụ trì .
Tọa lạc tại : Huyện Hòa Thọ - Quân Cẩm Lệ, Thành Phố Đà Nẵng .
Điện thoại : 0511.3670951

90.Chùa Hòa Xuân
Chùa Hòa Xuân được thành lập năm 1959, Do Hòa Thượng Thích Tịnh Tràng
Trùng tu năm : 1975 – 1980 – 1990 – 2000, Hiện nay Sư cô Thích Nữ Huệ An trụ trì
Tọa lạc tại : Phường Hòa Xuân – Quẩn Cẩm Lệ, Thành Phố Đà Nẵng.
Điện thoại : 0511.3688013

91.Chùa An Sơn
Chùa An Sơn được thành lập năm 1884 . Do dân Chiêm Thành xây dựng .
Trùng tu năm :1884 - 2010, Năm 1993 Đại Đức Thích Bửu Thiện trụ trì đến nay .
Tọa lạc tại : Phường Hòa An- Quận Cẩm Lệ . Thành Phố Đà Nẵng .
Điện thoại : 0511.3730339

92.Chùa Trung Lương
Chùa Trung Lương được thành lập năm 1958 . Do đạo hữu đúng ra xây dựng . Trùng tu năm :1992 – 2002 . Năm 2002 do Đại Đức Thích Thông Hiếu trụ trì đến nay . Tọa lạc tại : Tổ 29 – Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ - Tp.Đà Nẵng.
Điện Thoại : 0511.3670737

93.Chùa Hòa Cường
Chùa Hòa Cường được thành lập vào năm 1956, Do đạo Hữu thành lập năm 1956, Trùng tu năm : 1959 – 1991 – 2005, Do Ni Sư Thích Nữ Hạnh Tâm trụ trì từ năm 1983 đến nay .
Tọa lạc tại : Phường Khuê Trung – Quận Cẩm Lệ, Thành Phố Đà Nẵng .
Điện thoại : 0511.3846982

94.Chùa Huệ Quang
Chùa Huệ Quang được thành lập vào năm 1994, Do Đại Đức Thích Từ Hoa khai sơn. Hiện nay Đại Đức Thích Thông Huệ Trụ Trì. Tọa lạc tại: Phường Hòa An – Quận Cẩm Lệ

Thành Phố Đà Nẵng. Điện thoại : 0511.3682212


Địa chỉ 94 ngôi chùa tại Đà Nẵng, Phật giáo Đà Nẵng, chùa chiền, tịnh xá Đà Nẵng, các chùa tại Đà Nẵng, chùa tại Quảng Nam Đà Nẵng, chùa nổi tiếng đà nẵng, chùa đẹp