Post: : Admin

Hiện nay tỉnh Đăk Nông có 41 ngôi chùa, thiền viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường ở Đắk Nông. Sau đây là danh sách các ngôi chùa ở Đắk Nông.Danh sách 41 ngôi chùa ở Đắk Nông

Danh sách 41 ngôi chùa ở Đắk Nông


THỊ XÃ GIA NGHĨA

1. CHÙA PHÁP HOA
Trụ Trì: Đại đức Thích Quảng Hiền
Địa chỉ: số 16 đường Chu Văn An, phường Nghĩa Thành, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông.
Điện thoại: 0501.3544.075 – 0501.360.5555 – 0913.474.048
Email: quanghienph@yahoo.com.vn 

2. TỊNH XÁ NGỌC THIỀN
Trụ trì: Thượng tọa Thích Giác Hạnh
Địa chỉ: Tổ 2, phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông.
Điện thoại: 0975544688

3. CHÙA PHƯỚC ĐIỀN
Trụ trì: Đại đức Thích Quảng Thuần
Địa chỉ: xã Đăk Nia, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông.
Điện thoại: 0905.251.625.

4. TỊNH XÁ ĐỨC NIỆM
Trụ trì: Đại đức Thích Minh Trí
Địa chỉ: thôn Tân Hòa, xã Đăk R’Moan, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông.
Điện thoại : 0779490110

5. CHÙA THIỆN PHƯỚC
Trụ trì: Đại đức Thích Quảng Viên
Địa chỉ: thôn Tân Tiến , xã Quảng Thành, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông.
Điện thoại : 0917890747

6. TỊNH XÁ NGỌC ĐẠT
Trụ trì: Đại đức Thích Giác Nhường
Địa chỉ: Tổ 5, phường Nghĩa Phú, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông.
Điện thoại: 0915821070

HUYỆN ĐĂK R’LÂP

7. CHÙA HOA KHAI
Trụ trì: Đại đức Thích Chiếu Ý
Địa chỉ: Thôn Quảng Phước, xã Đạo Nghĩa, huyện Đăk R’Lâp, tỉnh Đăk Nông.
Điện thoại: 0501.3643.222.

8. CHÙA PHÁP VIÊN
Quản lý Phật sự: Đại đức Thích Tâm Kiên
Địa chỉ: Thôn 2, xã Đăk Wer, huyện Đăk R’Lâp, tỉnh Đăk Nông.
Điện thoại:

9. CHÙA LIÊN HOA
Trụ trì: Đại đức Thích Quảng Mẫn
Địa chỉ: thị trấn Kiến Đức, huyện Đăk R’Lâp, tỉnh Đăk Nông.
Điện thoại: 0917892347

10. CHÙA PHƯỚC HOA
Trụ trì: Đại đức Thích Quảng Tráng
Địa chỉ: xã Quảng Tín, huyện Đăk R’Lâp, tỉnh Đăk Nông.
ĐT: 0903.504.739

11. CHÙA PHƯỚC QUANG
Trụ trì: Đại đức Thích Chúc Tấn
Địa chỉ: xã Nhân Cơ, huyện Đăk R’Lâp, tỉnh Đăk Nông.
Điện thoại: 0911030708

12. CHÙA PHƯỚC THÀNH
Trụ trì: Sư cô Thích nữ Đức Tâm
Địa chỉ: xã Đăk Ru, huyện Đăk R’Lâp, tỉnh Đăk Nông.
Điện thoại: 0937843267

13.CHÙA PHƯỚC VIÊN
Trụ trì: Sư cô Thích nữ Đức Thanh
Địa chỉ: xã Đăk Sin, huyện Đăk R’Lâp, tỉnh Đăk Nông.
Điện thoại: 0918021646

14. CHÙA TRÚC LÂM
Trụ trì: Đại đức Thích Quảng Bình
Địa chỉ: xã Nhân Đạo, huyện Đăk R’Lâp, tỉnh Đăk Nông.
Điện thoại: 0936968877

HUYỆN TUY ĐỨC
15. CHÙA VIÊN SƠN
Trụ trì: Đại đức Thích Thánh Văn
Địa chỉ: Thôn 4, xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức, tỉnh Đăk Nông.
Điện thoại: 0501.2229.051 - 0916400461


16. CHÙA THIỆN MINH
Trụ trì: Đại đức Thích Quảng Nhiên
Địa chỉ: Thôn 2, xã Đăk Buk So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đăk Nông.
Điện thoại: 0906034848

HUYỆN ĐĂK SONG

17. CHÙA BỬU THÀNH
Trụ trì: Đại đức Thích Nhuận Phương
Địa chỉ: Thị trấn Đức An, huyện Đăk Song, tỉnh Đăk Nông.
Điện thoại: 0935420080

18. CHÙA HOA QUANG
Trụ trì: Đại đức Thích Quảng Định
Địa chỉ: Thôn 2, xã Nâm N’Jang, huyện Đăk Song, tỉnh Đăk Nông.
Điện thoại: 0501.3713.274 – 0935.093.619.
Email: chuahoaquang_daksong@yahoo.com

19. CHÙA PHƯỚC QUANG
Trụ trì: Sư cô Thích nữ Nhuận Hiền
Địa chỉ: Thôn 2, xã Nam Bình, huyện Đăk Song, tỉnh Đăk Nông.
Điện thoại: 0978.828.365.

20. CHÙA THIÊN PHƯỚC
Trụ trì: Đại đức Thích Nhuận Thanh
Địa chỉ: xã Đăk Hòa, huyện Đăk Song, Tỉnh Đăk Nông.

21. CHÙA QUẢNG PHƯỚC
Trụ trì: Đại đức Thích Vạn Hiển
Địa chỉ: xã Thuận Hạnh, huyện ĐăkSong, tỉnh Đăk Nông
Điện thoại: 0905065454

22.  THIỀN VIỆN TRÚC LÂM ĐẠO NGUYÊN
Trụ trì: Đại đức Thích Đạt Ma Đắc Thịnh
Địa chỉ: xã Nâm N’Jang, huyện Đăk Song, tỉnh Đăk Nông.
Điện thoại: 0935336279

23. CHÙA GIÁC NGUYÊN
Trụ trì: Đại đức Thích Giác Luật
Địa chỉ: xã Trường Xuân, huyện Đăk Song, tỉnh Đăk Nông.
Điện thoại: 0943087908
Danh sách 41 ngôi chùa ở Đắk Nông

Chùa Hoa Nghiêm tọa lạc tại 129 Nguyễn Tất Thành,  thị trấn Đăk Mil, huyện Đăk Mil,  tỉnh Đăk Nông.

HUYỆN ĐĂK MIL

24.CHÙA HOA NGHIÊM
Trụ trì: TT. Thích Quảng Tuấn
Địa chỉ: 129 Nguyễn Tất Thành,  thị trấn Đăk Mil, huyện Đăk Mil,  tỉnh Đăk Nông.
Điện Thoại: 0501.3741.510.  0905046655
E-mail: hoanghiemdakmil@yahoo.com.vn

25. CHÙA LINH QUANG
Trụ trì: Đại đức Thích Nhuận Thân
Địa chỉ: xã Đăk Rla, huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông.
Điện thoại: 0501.3508.698 – 0986.783.950.
Email: thichnhuanthan@yahoo.com

26. CHÙA LINH SƠN
Trụ trì: Đại đức Thích Quảng Nhã
Địa chỉ: xã Thuận An, huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông.
Điện thoại:  0501.3747.010 – 0915173339
Email: quangnhals@yahoo.com.vn

27. CHÙA THIỆN ĐỨC
Trụ trì: Đại đức Thích Quảng Nghị
Địa chỉ: xã Đức Mạnh, huyện ĐăkMil, tỉnh Đăk Nông

28. TỊNH XÁ NGỌC HÀ
Trụ trì: Đại đức Thích Giác Tấn
Địa chỉ: xã Đak Ghềnh, huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông.
Điện thoại:  0935476968

29.TỊNH XÁ NGỌC GIÁC
Quản lý Phật sự: Đại đức Thích Minh Thông
Địa chỉ: xã Đak Ghềnh, huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông.
Điện thoại:  0989816150

30. CHÙA KHÁNH PHƯỚC
Trụ trì: Đại đức Thích Quảng Thành
Địa chỉ: xã Đắk N'Dot, huyện Đăk Mil, tỉnh Đắk Nông.
Điện thoại: 

HUYỆN CƯ JUT

31. CHÙA HUỆ ĐỨC
Trụ trì: Đại đức Thích Nhuận Thái
Địa chỉ: 92 Trần Hưng Đạo, thị trấn EaTling, huyện Cư Jut, tỉnh Đăk Nông.
Diện thoại: 0909.347.870.
Email: nhuanthai@yahoo.com

32. CHÙA PHỔ CHIẾU
Trụ trì: Sư cô Thích nữ Quảng Tâm
Địa chỉ: Thôn 12, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jut, tỉnh Đăk Nông.
Điện thoại: 0501.3683.997 – 0972.006.761.
33. CHÙA PHƯỚC SƠN
Trụ trì: Đại đức Thích Nhuận Lợi
Địa chỉ: xã Nam Dong, huyện Cư Jut, tỉnh Đăk Nông.
Điện thoại: 0501.3680.540 – 0985.418.326.
Email: phuocsonnhuanloi@yahoo.com.vn
34. CHÙA HUỆ QUANG
Trụ trì: Đại đức Thích Minh Trí
Địa chỉ: xã Eapô, huyện Cư Jut, tỉnh Đăk Nông.
Điện thoại: 0963930009

35. CHÙA PHƯỚC HUỆ
Trụ trì: Sư cô Thích nữ Huệ Pháp
Địa chỉ: xã Đăk Will, huyện Cư Jut, tỉnh Đăk Nông.
ĐT: 0976.725.154
Email: thichnuhuephap.81@gmail.com

HUYỆN KRÔNG NÔ
36. CHÙA GIÁC TÁNH
Trụ trì: Sư cô Thích nữ Khánh Thuận
Địa chỉ: Thôn Nam Thuận, xã Nam Đà, huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông.
Điện thoại: 0977.438.609.
37. CHÙA PHƯỚC LÂM
Trụ trì: Đại đức Thích Đồng Nhiệm
Địa chỉ: xã Đăk Nang, huyện Krong Nô, tỉnh Đăk Nông.
Điện thoại: 0833676783

38. CHÙA PHƯỚC THIỆN
Trụ trì: Đại đức Thích Quảng Triều
Địa chỉ: xã Đăk Rô - huyện Krong Nô, tỉnh Đăk Nông.
Điện thoại: 0907758544

HUYỆN ĐĂK GLONG

39. CHÙA BỬU LÂM
Trụ trì: Đại đức Thích Quảng Sự
Địa chỉ: xã Quảng Khê, huyện Đăk Glong, tỉnh Đăk Nông.
Điện thoại: 0973291617

40. CHÙA THIỆN ĐẠO
Quản lý Phật sự: Sư cô Thích nữ Nhật Truyền
Địa chỉ: Xã Quảng Sơn, huyện Đăk Glong, tỉnh Đăk Nông.
Điện thoại: 0973774749

41. TU VIỆN LIỂU QUÁN
Quản lý Phật sự: Đại đức Thích An Đạt
Địa chỉ: xã Đăk Som - huyện Đăk Glong
Điện thoại: 0908798849