Post: : Admin

Sáng nay, ngày 01/06/2018 (ngày 18/4/Mậu Tuất, Ban Tăng Sự GHPGVN tỉnh Đăk Nông, tác pháp An Cư Kiết Hạ PL: 2562, tại Chùa Hoa Nghiêm, thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông.Với tinh thần của người xuất gia con Phật, vào ba tháng mùa hè, tất cả Tăng Ni đồng quy tụ về trụ xứ để thúc liểm thân tâm, cùng nhau tu tập.

Năm nay cũng như các năm về trước, Ban trị sự nhất tâm cung Thỉnh Hòa Thượng Thích Châu Quang, UV. HĐTS GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Đăk Lắk, Chứng minh BTS PG tỉnh Đăk Nông, đương vi Thiền chủ Hạ trường, Thượng Tọa Thích Quảng Tuấn, UV. HĐTS GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Đăk Nông , Đương Vi Hóa Chủ Hạ trường Hoa Nghiêm; Đại đức Thích Quảng Hiền, UV. HĐTS GHPGVN, phó Trưởng ban thường trực BTS GHPGVN tỉnh Đăk Nông , Đương Vi Hóa Chủ Hạ trường Pháp Hoa.

Với tinh thần rộng mở, BTS luôn tích cực ủng hộ Chư Tăng Ni trên toàn quốc phát tâm về gieo duyên an cư tu tập, nên càng ngày cáng có nhiều vị đến tham gia khóa tu tập. Theo buổi lễ sáng nay, Ban kiểm chúng đã thông báo có 108 Hành giả an cư trong và ngoài tỉnh, trong đó có 22 vị Ni. 


Lễ Cung An Chức sự hạ trường và thỉnh Hòa thượng Thiền chủ Khai thị, Niêm hương Lễ Tổ, Bạch Phật Tác Pháp An cư, Kiết giới Trường, Khai Chung Bản và Khai Quá Đường, Ngày Đầu Chư Tăng Ni nhập Hạ Kiết giới Phát Tâm Cúng dường do Chư Gia đình các Đạo Hữu Phật Tử: Nguyễn Thị Thảnh, Lê Thị Lệ Dung- Nhuận Nhan; Nguyễn Thị Minh - Nhuận Bằng; Huỳnh Thị Xuân Ba - Như Viện; Trần Thị Như Phước; Trần Thị Như Đức, Phạm Thị Nguyệt và Phạm Thị Sương cùng chư lớn nhỏ trong các gia đình thành tâm cúng dường Hồi hướng công đức cầu Bình An Gia Đạo Hưng long và cầu siêu chư Hương Linh quá vãng sanh về cõi lành.....


Hòa thượng Thiền chủ đã từ bi giáo giới cho toàn thể hội chúng an cư, nhấn mạnh đến sự quan trọng của ba tháng kiết hạ trong đời sống thiền môn nhằm thúc liễm thân tâm, vun bồi giới đức, đặt nền tảng vững chắc cho một sứ giả Như Lai trên con đường giáo hóa chúng sanh theo Phật. 
Phật giáo Đăk Nông tổ chức an cư 3 địa điểm: chùa Hoa Nghiêm, thị trấn Đăk Mil; Pháp Hoa, thị xã Gia Nghĩa và Phước Quang, huyện Đắk Song, nhằm tạo sự thuận tiện đi lại cho chư Tăng Ni trong những ngày bố-tát

Sau đây là một số hình ảnh chính:Văn Kiệt