Post: : Admin

Chùa Từ Nguyên là một trong những ngôi chùa đẹp tại Quận Tân Phú, nơi đào tạo chư Ni tu học. Chùa Từ Nguyên tọa lạc tại số 249 Thạch Lam, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM.Chùa Từ Nguyên ngôi chùa Ni đẹp ở Quận Tân Phú

Câu đối cổng tam quan chùa Từ Nguyên:

Từ đức không phân sang hèn giàu nghèo đều hóa độ
Nguyên tâm chẳng luận cỏ hoa chim thú thảy hộ trì


Chùa Từ Nguyên ngôi chùa Ni đẹp ở Quận Tân Phú

Chùa Từ Nguyên được trùng tu vào năm 2016 và công trình hoàn thành trong 4 năm. Đây là một trong những ngôi chùa đẹp nhất tại quận Tân Phú, Sài Gòn.

Được biết, chùa Từ Nguyên hiện Ni sư Thích Nữ Lệ Tuyên - Trưởng Phân ban Ni giới Quận Tân Phú làm trụ trì. Chùa có 35 vị Ni tu học.

Chùa Từ Nguyên ngôi chùa Ni đẹp ở Quận Tân Phú

Sau hơn bốn năm xây dựng ngôi chánh điện và nhà Ni chúng của chùa Từ Nguyên đã được hoàn thành. Để niệm ân tất cả duyên lành, chùa Từ Nguyên tổ chức Lễ Khánh Tạ - Hoàn Nguyện và Lễ huý kỵ lần thứ 39 cố Ni trưởng khai sơn chùa Từ Nguyên.


Buổi lễ Khánh Tạ - Hoàn Nguyện được tổ chức vào lúc 8h:30 ngày 01 tháng 02 năm 2023 (11/01/Quý Mão).

Chùa tọa lạc tại số 249 Thạch Lam, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM.

Chùa tọa lạc tại số 249 Thạch Lam, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM.

Toàn cảnh ngôi chùa Từ Nguyên nhìn từ flycam.

Toàn cảnh ngôi chùa Từ Nguyên nhìn từ flycam.


Sau đây danh sách những ngôi chùa ở Quận Tân Phú: Chùa Pháp Vân, Chùa Phật Bà Quan Âm, Chùa Pháp Giới, Chùa Trúc Lâm Viên, Chùa Đại Bi chùa Ni, Tu Viện Huệ Quang, Chùa Vạn Phước, Chùa An Lạc, Chùa Liên Hoa, chùa Vĩnh Thạnh, chùa Giác Tông, Chùa Linh Sơn Bửu Tự, Chùa Minh Thư, chùa Giác Ân, Tịnh Thất Giác Sơn, chùa Tân Hòa.


Diệu Thảo