Post: : Admin

Chiều ngày 09/10/2019 Chư tôn đức Ni các miền tịnh xá trực thuộc Giáo đoàn 6 đã vân tập về tịnh xá Ngọc Chơn số 157/7 tổ 1, Kp. 6, Tt. Chơn Thành, huyện Chơn Thành, Bình Phước, đơn vị đăng cai khóa tu lần 5.Tối nay lúc 19g có phiên họp trù bị cho khóa tu. Chứng minh cuộc họp có Hòa thượng Thích Giác Điệp, Tri sự phó Giáo đoàn 6, Trường ban khóa tu; Thượng tọa Thích Giác Nhuận, Tri sự phó Giáo đoàn 6, trụ trì tịnh xá Ngọc Chơn, phó ban khóa tu cùng Chư tôn đức Tăng trú xứ tịnh xá đồng tham dự cuộc họp.

Sư cô Thích Nữ Phương Liên đã báo cáo số lượng Chư hành giả của khóa tu và Chư hành giả Ni lắng nghe sự chỉ dạy sách tấn từ Hòa thượng Giác Điệp đNgài động viên Chư hành giả cố gắng thúc liễm thân tâm làm tròn bổn phận của người con Phật.


Diệu Anh