Post: : Admin

Một bài tham luận trước công chúng trước Hội thảo giáo dục tại Hội thảo Ban hoằng pháp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức. Vấn đề trinh tiết trước hôn nhân có cần thiết không? do sư cô Thích Nữ Hương Nhũ chia sẻ.
Xoay quanh vấn đề giáo dục tuổi trẻ, sư cô đã nêu ra nhiều vấn đề khác như: sự giáo dục của Phật giáo cho trẻ thơ từ trong bào thai cho đến lúc chào đời, quy y của Phật. v.v.. hội chúng đã tán thành sự phát biểu tham luận về việc hoằng pháp. Mong giáo hội Phật giáo Việt Nam cần hướng tâm tới những mô hình này.

Thích Nữ Hương Nhũ