Post: : Admin

Trước đó, ngày 21/11 năm 2018 (tức 15/10 năm Mậu Tuất ) taị chùa Vân – Tịnh Viện Vân Sơn (Tam Đảo, Vĩnh Phúc) dưới sự gia hộ của mười phương chư Phật, sự chứng minh của Thượng Toạ trụ trì, chư tăng chùa Vân – Tịnh Viện Vân Sơn và được sự cho phép của hai bên gia đình đã tổ chức lễ Hằng Thuận cho đôi tân lang Đỗ Văn Nguyên và tân nương Nguyễn Thị Nga.Buổi lễ có sự hiện diện chư tôn đức Tăng ni và đôi bên nội ngoại của hai gia đình tới chúc cho đôi tân lang và tân nương “Sắt cầm hoà hợp – Loan phụng sum vầy – Bách niên giai lão”


Mở đầu buổi lễ, đôi tân lang tân nương đã đối trước chư tôn đức Tăng ni đọc lời phát nguyện thể theo tinh thần Phật dạy, nguyện yêu thương nhau trọn đời và hộ trì chánh pháp, đảnh lễ tôn trọng sự bình đẳng của nhau dựa trên nền tảng quy y ngôi Tam Bảo và giữ gìn 5 giới .

Tiếp theo đó, đôi tân lang và tân nương đã đảnh lễ cha mẹ song đường tưởng nhớ ân đức cù lao của hai bên cha mẹ, khắc cốt ghi tâm những lời cha mẹ căn dặn trước khi bước vào đời sống hôn nhân .

Trong niềm hoan hỷ cuả buổi lễ, Thượng toạ trụ trì đã có đôi lời chia sẻ với tân lang và tân nương về phương pháp xây đắp, giữ gìn hạnh phúc gia đình, năm điều đức Phật dạy về bổn phận cuả vợ chồng trong kinh Thiện Sinh hướng gia đình đến đời sống đạo đức để nhắc nhở cho đôi tân lang và tân nương sống theo tinh thần Phật dạy về hạnh phúc gia đình Phật tử và bản sắc đạo lý của con người Việt Nam để đôi bạn có hành trang bước vào cuộc sống hôn nhân gia đình .

Phần quan trọng trong buổi lễ, Thượng tọa trụ trì đã chú nguyện và trao nhẫn cưới cho đôi tân lang và tân nương bên cạnh đó Thượng tọa trì cũng đã tặng quà  cho đôi tân lang tân nương cùng gia đình đôi bên .

Sau cùng , chư tôn đức tăng ni đã thực hiện nghi thức niêm hương bạch Phật cầu nguyện cho buổi lễ hằng thuận của đôi tân lang và tân nương được thập phần viên mãn. Kết thúc buổi lễ là lời cảm tạ của đại diện gia đình tân lang và tân nương tới chư tôn đức tăng ni và bà con hai họ cuả đôi tân lang và tân nương đã tới chúc phúc cho buổi lễ hằng thuận hôm nay.

Chụp ảnh lưu niệm


Thích Giác Tuệ Hiếu