Post: : Admin

Đời sống tại gia, hàng vạn sự việc đối đầu, nhiều người nghĩ rằng Đức Phật nói chỉ nói việc dành cho những người lên chùa mới tu, hay đời sống có điều kiện đầy đủ mới tu, chứ Đức Phật không dạy gì về đời sống gia đình. Mời quý vị nghe bài pháp "Tình nghĩa vợ chồng" do TT Thích Viên Trí giảng.