Post: : Admin

Bài pháp chủ đề: 'Sống chết tùy duyên' do HT Thích Thái Hòa thuyết giảng. Mời quý vị lắng nghe
Bài pháp của HT Thích Thái Hòa:

>>Ta đã từng có mặt trong nhau - HT Thích Thái Hòa
>>Trị liệu và chuyển hóa cơn giận - HT Thích Thái Hòa