Post: : Admin

Chúng con toàn thể Tăng Tín đồ Phật Giáo. Cung kính ngưỡng vọng thành tâm một lòng kính bái biệt Giác Linh Đại Trưởng Lão Cố Hoà Thượng Thượng Trí Hạ Quang vừa mới viên tịch tại chùa Từ Đàm cố đô Huế.Sơn hà khấp lệ

Sơn Hà khấp lệ

Đạo pháp Dân tộc
Cúi đầu bái biệt
Kính tiễn đưa Ôn!
“Dòng nước sông Hương dừng đứng lại"
Núi Ngự Bình đứng lặng nén thương đau
Chuông Thiên Mụ ngân dài buồn tha thiết
Trống Từ Đàm vang dậy tiếng tâm kinh
Công đức Thầy!
Đạo hạnh Thầy!
Tỏa bóng mát chở che đất Thuận Hoá
Linh hồn Dân Tộc
Uy linh Đạo Pháp
Tăng Tín đồ Phật giáo
Đã mất đi cội tùng chốn tòng lâm
Kính lạy Ôn!
Đức Trưởng Lão Cao Tăng
Chín mươi bảy năm trụ thế
Tử sinh cùng Đạo Pháp Dân tộc
Bậc thượng nhân đại trí
Như ngôi sao Bắc Đẩu
Định hướng cho con thuyền
Đạo Pháp Dân tộc
Phật giáo Việt Nam
Vượt qua sóng gió
Mùa pháp nạn 63
Để giữ lấy non sông
Tự do Dân Tộc
Đạo pháp trường tồn
Kính lạy Ôn!
Bậc Trượng Phu xuất trần Đại Sỹ
Lời di huấn
Nhẹ như gió thoảng mây bay
Đượm thắm tình quê hương đạo pháp
Mượt mà xanh mướt
Đứng thẳng như lúa mạ non
Và khiêm nhường hiền như hoa cỏ
Đứng cúi đầu như lúa chín trên đồng
Con đã khóc
Khi đọc những lời di huấn nầy:
1/ Sau giờ chết rồi độ 6 giờ là liệm.
2/ Liệm rồi các pháp tử lạy 3 lạy rồi là đưa ra xe tang.
3/ Không bàn thờ, bát nhang, báo tang, thành phục, đưa đám phúng điếu
4/ Chuyển đến lò thiêu; thiêu rồi đem về chùa làm tuần, chung thất, trăm ngày, tiểu tường và đại tường.
5/ Mỗi lễ chỉ tụng một trong các kinh: Địa Tạng, Kim Cương, Bồ Tát giới, Pháp Hoa và Thuỷ Sám.
6/ Mỗi lễ đều không thông báo và mời ai dự cả.
Một viên ngọc quý giữa đời
Hiện thân Thượng Sỹ sáng ngời cõi tâm
Ấn Quang lồng lộng Già Lam
Bóng hình Trưởng Lão Đức Ngài Trí Quang
Linh hồn non nước Việt Nam
Tăng Ni Phật Tử chắp tay hướng về
Từ Đàm linh tự mát che
Đức Ngài Trưởng Lão lối về vô tung
Việt Nam Phật giáo Uy hùng
Giác linh Hoà Thượng ngồi toà Như Lai.


Thích Huyền lan