Post: : Admin

Thiền sư Thích Nhất Hạnh viên tịch khuya 22-1-2022 (nhằm ngày 20 tháng Chạp năm Tân Sửu), tại chùa Từ Hiếu, phường Thủy Xuân, TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, trụ thế 96 năm, 70 hạ lạp.Ta nợ thiền sư một ân tình

Dẫu rằng trong cõi kiếp nhân sinh
Có vay có trả thêm lời lãi
Nhưng nợ thiền sư chẳng lãi lời

Nhớ thời thơ ấu của tôi ơi 
"Đường xưa mây trắng"  đã đọc rồi
Đọc đi đọc lại và đọc mãi
Cuộc đời Đức Phật ở trong tôi
Dù rằng cách trở lắm xa xôi
Nhưng ở trong tôi đã chọn rồi
Bậc Thầy giác ngộ không ai khác
Nhất Hạnh Thiền sư cả cuộc đời

 Hai mươi tháng chạp  nước mắt rơi
Cúi đầu đưa tiễn chẳng nên lời
Sao nghe đau nhói lòng quặn thắt
Nhất Hạnh Thiền sư đã đi rồi

Đệ tử Thích An Nhân
kính bái biệt Ôn