Post: : Admin

Theo lời di huấn của cố Trưởng lão HT.Thích Trí Quang, không thành lập Ban lễ tang và Ban tang lễ, sau khi viên tịch 6 giờ liệm, sau đó đưa ra xe tang đi hỏa táng.Lễ tang của HT.Thích Trí Quang nhập kim quan xong đưa đi hỏa táng

Kính khải bạch chư Tôn trưởng lão Hòa thượng, chư Thượng tọa Địa đức Tăng Ni.
Kính thưa quý thiện nam tín nữ Phật tử các giới.

Sau nhiều ngày thân thể khiếm an, đến 21 giờ 45 ngày 12 tháng 10 năm Kỷ hợi tức (08.11.2019) Phật lịch 2563 Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quang đã thâu thần thị tịch
Chúng tôi mạo muội thay mặt môn đồ pháp quyến xin thông báo di huấn của cố trưởng lão Hòa thượng:

1-Sau giờ chết độ 6 giờ là liệm
2-Liệm rồi các Phật tử lạy 3 lạy rồi đưa ra xe tang.
3-Không bàn thờ, bát nhang, báo tang, thành phục, đưa đám, phúng điếu.
4-Chuyển đến lò thiêu; thiêu rồi đem về chùa làm tuần, chung thất, trăm ngày, tiểu tường và đại tường.
5-Mỗi lễ chỉ tụng kinh một trong các kinh: Địa tạng, Kim cương, Bồ-tát giới, Pháp hoa và Thủy sám
6-Mỗi lễ đều không thông báo và mời ai dự cả.


“Theo di huấn của cố Trưởng lão Hòa thượng, chúng tôi xin chư tôn thiền đức và quý Phật tử chỉ đến viếng rồi về và xin miễn tất cả phúng điếu (kể cả vòng hoa). Xin chư tôn thiền đức và quý Phật tử hoan hỷ”


Lễ tang của HT.Thích Trí Quang nhập kim quan xong đưa đi hỏa táng


Đoàn Chuẩn