Post: : Admin

Đêm mùng 9/11/2019 tại cơ sở 2 Học viện PGVN tại TP.HCM (xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh), Chư Tôn đức Ban quản viện, hơn 600 Tăng Ni sinh nội trú tại Học viện đã trang nghiêm làm Lễ Tưởng niệm Trưởng lão Hoà thượng Thích Trí Quang tân viên tịch.Buổi lễ diễn ra trong không gian lắng đọng và thiêng liêng tại chánh điện của Học viện. Sau khi lễ bái Tam Bảo và tịnh tâm toạ Thiền, dưới sự hướng dẫn của thầy chủ toạ buổi lễ, Tăng Ni sinh trang nghiêm hướng vọng về Tổ đình Từ Đàm, cố đô Huế để nhất tâm đảnh lễ Giác linh cố Trưởng lão Hoà thượng Thích Trí Quang, bậc thạch trụ tòng lâm, với Giới đức và Đạo hạnh sáng ngời.


Chư Tôn đức Ban Quản viện cùng Tăng Ni sinh học viện PGVN tại TP.HCM tổ chức đêm hoa đăng tưởng niệm CỐ TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG TÂN VIÊN TỊCH HÚY THƯỢNG NHẬT HẠ QUANG, TỰ TRÍ HẢI, HIỆU TRÍ QUANG, Trụ thế 97 năm - 72 hạ lạp; cầu nguyện Hòa thượng cao đăng Phật quốc, sớm hội nhập Ta-bà tiếp tục công cuộc hoằng pháp lợi sanh.

Thượng tọa Thích Chơn Minh sám chủ buổi lễ tưởng niệm cố Đại lão HT.Thích Trí Quang cùng cầu nguyện cho 39 nạn nhân tử nạn ở Anh.

Thượng tọa Thích Chơn Minh sám chủ buổi lễ tưởng niệm cố Đại lão HT.Thích Trí Quang cùng cầu nguyện cho 39 nạn nhân tử nạn ở Anh.


Đoàn Phi