Post: : Admin

Trường Trung cấp Phật học Lâm Đồng được chính thức khai giảng vào ngày 03-11-1990. Đến nay đã 31 năm, trải qua 4 đời Hiệu trưởng.>>Tiểu sử cố HT.Thích Từ Mãn (1918-2007)

>>Tiểu sử Đại lão HT.Thích Pháp Chiếu (1935-2014)

>>Tiểu sử Hòa thượng Thích Toàn Đức (1940-2018)


Hiện nay, Hòa thượng Thích Viên Thanh làm Hiệu trưởng, còn cố Hòa thượng Thích Từ Mãn là vị Hiệu trưởng trường Trung cấp Phật học Lâm Đồng đầu tiên trong 31 năm qua.

4 đời Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học Lâm Đồng qua các thời kỳ


Trường Trung cấp Phật học Lâm Đồng tiền thân là Trường Cơ Bản Phật Học Lâm Đồng, tọa lạc tại một ngọn đồi nằm trong khuôn viên chùa Linh Sơn, số 120 đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 2, thành phố Đà Lạt. Trường nội trú, miễn phí hoàn toàn. Đặc biệt đào tạo Tăng Ni tài đức. Hiện nay, trường Trung cấp Phật học Lâm Đồng đã đào tạo 12 khóa, và đang chiêu sinh khóa XIII (đào tạo hệ 3 năm).


- Hiệu trưởng đầu tiên là cố Đại lão Hòa thượng Thích Từ Mãn (1990-2007).
- Đời thứ 2, cố hòa thượng thích Pháp Chiếu (2007-2017).
- Đời thứ 3, cố hòa thượng thích Toàn Đức từ (2014-2018).
- Đời thứ 4, hòa thượng Thích Viên Thanh đang làm hiệu trưởng từ năm 2018 đến nay.


Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học Lâm Đồng

4 đời Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học Lâm Đồng qua các thời kỳ

4 đời Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học Lâm Đồng qua các thời kỳ

4 đời Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học Lâm Đồng qua các thời kỳ


Đồ họa: Hòa Phương

4 Đời hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học Lâm Đồng qua các thời kỳ, các đời hiệu trưởng, TCPH Lâm Đồng, trường Cơ bản Phật học Lâm Đồng, Hiệu trưởng trường Phật học, học viện Phật giáo, trường Phật giáo, miễn phí, nội trú, tu học duy tuệ thị nghiệp