Post: : Admin

Thượng tọa Thích Hạnh Bình giảng tại Học Viện Phật Giáo cơ sở 2 - Lê Minh Xuân, khoa Trung Văn khóa 11, ngày 9/03/2018. chủ đề Quá trình hình thành tư tưởng phái Hữu bộ
Quá trình hình thành tư tưởng phái Hữu bộ phần 1 - TT.Thích Hạnh Bình

Quá trình hình thành tư tưởng phái Hữu bộ phần 2 - TT.Thích Hạnh Bình Quá trình hình thành tư tưởng phái Hữu bộ - TT.Thích Hạnh Bình