Post: : Admin

Năm xưa sư cố Từ Hiếu (cố Hòa thượng Thanh Quý Chân Thật) thường chống gậy đứng bên thềm chùa nhìn xuống hướng Tam quan chờ thầy trở về. Chờ một lúc không thấy bóng thầy, Ngài trở về liêu nghỉ.
Pháp tử Trừng Quang Nhất Hạnh thiền sư, truy tán cố Hòa thượng Thanh Quý Chân Thật. Thư pháp được viết tại Đạo tràng Mai Thôn nước Pháp.

Pháp tử Trừng Quang Nhất Hạnh thiền sư, truy tán cố Hòa thượng Thanh Quý Chân Thật. Thư pháp được viết tại Đạo tràng Mai Thôn nước Pháp.


Cứ như thế mỗi ngày Ngài đều chờ thầy, người học trò cưng của Ngài. Có lúc Ngài ở trong liêu, không ra ngoài để chống gậy chờ Thầy thì Ngài hỏi chú thị giả: “Thầy về chưa?
Năm 1968 Ngài thị tịch, hưởng thọ 79 tuổi mà thầy vẫn chưa về. Thầy bôn ba khắp Đông Tây thực hiện xứ mạng độ sanh, năm 1966, thầy bị chính quyền niềm Nam Việt Nam cấm không cho trở về quê hương vì dám đi ra thế giới kêu gọi chấm dứt chiến tranh Việt Nam, nói lên ước muốn hoà bình của người dân. Đang ở xa nghe tin bổn sư mất, thầy rất buồn, không về được, nhưng thầy là người sống vì lý tưởng nên thầy không đau khổ. Dồn cả sức lực phụng sự đạo Pháp, hoá độ chúng sanh, gieo hạt bồ đề khắp Đông Tây. Hoài bảo của thầy là làm mới đạo Bụt, xây dựng nền đạo đức tâm linh cho quê hương đất nước, toàn cầu , một đạo Bụt dấn thân để giải quyết vấn đề khổ đau hiện thực trong xã hội. 


Lúc đi xa thỉnh thoảng thầy cũng có trở thăm chùa và hầu cận bổn sư, trước khi lên đường thầy luôn nói với bổn sư: “Con sẽ trở về.”
Sau 70 năm xa chùa hành đạo khắp thế giới, năm 93 tuổi, tuy thân mạng bệnh, ngồi xe lăn, không nói được, nhưng tâm thầy vẫn sáng suốt, trái tim luôn giữ mãi mối tình thủy chung đối với bậc ân sư, thầy ra dấu bằng bàn tay muốn trở về chùa hầu Tổ.


Bây giờ thầy đã trở về chùa gần bên bổn sư. Thầy đã giữ lời hứa năm xưa. Tuy thể phách của sư cố Từ Hiếu không còn nữa nhưng tinh anh của Ngài vẫn đâu đây. Sư cố đang chống gậy đứng bên thềm chùa, mỉm cười nói :”Thầy về rồi!”
Thật là một mối tình đẹp, thủy chung, thiêng liêng.


Chân Pháp ĐăngChú thích:

Sư cố: Theo dân gian thì xưng là ôn nội Thanh Quý-Chân Thật

Cố Hòa thượng Thanh Quý - Chân Thật độ các đệ tử:
1-Hòa thượng Trừng Trí - Chí Niệm (1918-1979)
2-Hòa thượng Trừng Quang - Nhất Hạnh (1926)
3-Hòa thượng Trừng Huê - Chí Mậu (1948-2009)
4-Hòa thượng Trừng Sơn - Chí Thắng (1945)
5-Hòa thượng Trừng Viên - Chí Mãn (1943-2017)
6-Hòa thượng Trừng Dũng - Chí Viên (trụ trì chùa Linh Phong - Nha Trang)
7-Hòa thượng Trừng An - Lưu Phương (trụ trì chùa Liên Hoa - Nha Trang)
8-Hòa thượng Trừng Hạnh - Lưu Phong (trụ trì chùa Kiều Đàm - Sài Gòn)