Post: : Admin

Sáng nay, đúng vào lúc 09h00 ngày 07/12/2019 (12/11 Kỷ Hợi) tại chùa Phước Quang, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã trang nghiêm cử hành lễ sái tịnh, cung thỉnh nhục thân cố Thượng tọa Thích Viên Tuệ – Nguyên Ủy viên Kiểm soát Ban Đại diện Phật giáo thành phố Tam Kỳ, Tri sự chùa Đạo Nguyên (phường Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) nhập kim quan.TT.Thích Nhật Quang niêm hương chú nguyện

Trong không khí trang nghiêm, khói trầm quyện tỏa, chuông trống Bát-nhã trầm hùng, hòa chung tiếng niệm Phật của chư Tôn đức Tăng Ni Phật tử. Chư pháp tử và môn đồ hiếu quyến của cố Thượng tọa đã cung thỉnh nhục thân ngài đến nơi tôn trí kim quan tại lễ đường để nhập kim quan.


Sau lễ nhập kim quan, chư Tôn đức thực hiện nghi thức khai kinh bạch Phật và lễ thành phục. Môn đồ pháp quyến đồng hướng về linh ảnh cố Thượng tọa thành tâm đảnh lễ lần lượt mỗi vị đồng thọ tang.

Cùng ngày, tại tỉnh Quảng Nam, chư Tôn đức BTS GHPGVN TP.Tam Kỳ, môn đồ Pháp quyến, Phật tử cũng đã họp bàn tổ chức Tang lễ TT.Thích Viên Tuệ tại chùa Đạo Nguyên (TP.Tam Kỳ).

Tang lễ TT.Thích Viên Tuệ do BTS GHPGVN TP.Tam Kỳ cùng môn đồ Pháp quyến tổ chức tại chùa Đạo Nguyên theo chương trình: Lễ an vị Giác linh và tôn trí kim quan tại chùa Đạo Nguyên, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 09-12-2019 (nhằm ngày 14-11-Kỷ Hợi);


Lễ tưởng niệm và phụng tống kim quan nhập bảo tháp tại quê nhà, xã Bình Trung, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 10-12-2019 (nhằm ngày 15-11-Kỷ Hợi).

Giác linh Thượng tọa Thích Viên Tuệ tôn trí tại chùa Phước Quang, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai


TT.Thích Viên Tuệ – Nguyên Ủy viên Kiểm soát Ban Đại diện Phật giáo thành phố Tam Kỳ, Tri sự chùa Đạo Nguyên (phường Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam). Thuận thế vô thường, Thượng tọa đã viên tịch vào lúc 17 giờ 30 phút, ngày 06-12-2019 (nhằm ngày 11-11- Kỷ Hợi) tại chùa Phước Quang, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Trụ thế 84 năm, với 24 Hạ lạp.


ĐĐ.Thích Viên Tánh – Trưởng BTS GHPGVN TP.Tam Kỳ chủ trì cuộc họp bàn tổ chức Tang lễ tại chùa Đạo Nguyên


Quang Thanh