Post: : Admin

Thuận thế vô thường, Thượng tọa Thích Viên Tuệ đã viên tịch vào lúc 17 giờ 30 phút, ngày 06-12-2019 (nhằm ngày 11-11- Kỷ Hợi) tại chùa Phước Quang, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.Cáo phó: TT.Thích Viên Tuệ viên tịch ở tuổi 84

Chân dung cố TT.Thích Viên Tuệ


Nguyên Ủy viên Kiểm soát Ban Đại diện Phật giáo thành phố Tam Kỳ
Trị sự chùa Đạo Nguyên (phường Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam)
Thuận thế vô thường, Thượng tọa Thích Viên Tuệ đã viên tịch vào lúc 17 giờ 30 phút, ngày 06-12-2019 (nhằm ngày 11-11- Kỷ Hợi) tại chùa Phước Quang, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Trụ thế 84 năm. 24 Hạ lạp.


Lễ nhập quan lúc 09 giờ, ngày 07-12-2019 (nhằm ngày 12-11- Kỷ Hợi) tại chùa Phước Quang, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.


Lễ an vị Giác linh và tôn trí kim quan tại chùa Đạo Nguyên, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 09-12-2019 (nhằm ngày 14-11-Kỷ Hợi).


Lễ tưởng niệm và phụng tống kim quan nhập bảo tháp tại quê nhà, xã Bình Trung, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 10-12-2019 (nhằm ngày 15-11-Kỷ Hợi).

Phương Quang