Post: : Admin

Sắp tới Thứ tư, ngày 18/11/2020 (nhằm ngày 04-10-Canh Tý) BTC cùng Môn đồ pháp quyến tổ chức Lễ Chung Thất cố HT.Thích Giải Thiện trụ trì chùa Đức LâmNam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch Chư tôn thiền đức. 'Ân sư chí trọng, Tổ đức nan thù'


Nhân lễ chung thất trai tuần cố Hòa thượng thượng Giải hạ Thiện. Ban tổ chức và môn đồ pháp quyến khai kinh phụng Phật thỉnh Tăng cầu nguyện, thiết trai cúng dường, hướng về Tam-bảo cầu nguyện Giác linh cố Hòa thượng cao đăng Phật quốc.


Thành tâm bái thỉnh chư Tôn Hòa thượng, chư thượng tọa, Đại đức Tăng, Ni. Bất từ bì quyện chấn tích quang lâm chùa Đức Lâm (49 Gò Cẩm Đệm, phường 10, quận Tân Bình) vào lúc 10 giờ 30, ngày 18/11/2020 (nhằm ngày 04-10-Canh Tý), để tưởng niệm Giác linh và chứng minh pháp sự.
Ngưỡng mong Chư tôn thiền đức thùy từ hứa khả.


TM Môn đồ pháp quyến

Trưởng BTC

Thượng tọa Thích Đạt Đức


Bảo tháp HT.Thích Giải Thiện | thiết kế Phật học đời sống

Bảo tháp HT.Thích Giải Thiện | thiết kế Phật học đời sống

Thiệp thỉnh Lễ Chung Thất cố HT.Thích Giải Thiện.

Thiệp thỉnh Lễ Chung Thất cố HT.Thích Giải Thiện.

Thiệp thỉnh Lễ Chung Thất cố HT.Thích Giải Thiện.

Thiệp thỉnh Lễ Chung Thất cố HT.Thích Giải Thiện.

Thiệp thỉnh Lễ Chung Thất cố HT.Thích Giải Thiện.

Thiệp thỉnh Lễ Chung Thất cố HT.Thích Giải Thiện.


Bảo Hân