Post: : Admin

Ngày 21-10-2020 (nhằm ngày 05-9 Canh Tý) Tăng chúng Chùa Đức Lâm (49 Gò Cẩm Đệm, phường 10, quận Tân Bình, Tp.HCM) trang nghiêm và thành kính tưởng niệm 21 ngày bậc Ân sư khả kính.
Video: Lễ 21 ngày cố HT.Thích Giải Thiện | Quay phim: Phạm Tuấn


Tại buổi lễ Tam Thất trai tuần cố trưởng lão Hòa thượng chùa Đức Lâm, môn đồ pháp quyến thọ trì kinh Địa Tạng, sau đó cung tiến Giác linh và thọ trai cúng dường. 

Chùa Đức Lâm mãnh đất lành, quy tụ hơn 250 vị Tăng khắp nơi về đây tu học. Ảnh: Hạo Nhiên

Chùa Đức Lâm mãnh đất lành, quy tụ hơn 250 vị Tăng khắp nơi về đây tu học. Ảnh: Hạo Nhiên

Cuộc đời và hạnh nguyện của Hòa thượng, đã độ hơn 250 vị Tăng tu học tại chùa Đức Lâm. Chư tăng được đã ra làm làm trụ trì, giảng dạy, làm Phật sự khắp nơi trên thế giới. Ảnh: Hạo Nhiên

Cuộc đời và hạnh nguyện của Hòa thượng, đã độ hơn 250 vị Tăng tu học tại chùa Đức Lâm. Chư tăng được đã ra làm làm trụ trì, giảng dạy, làm Phật sự khắp nơi trên thế giới. Ảnh: Hạo Nhiên

Chân dung cố Hòa thượng Thích Giải Thiện lúc sanh tiền. Ảnh: Hạo Nhiên

Chân dung cố Hòa thượng Thích Giải Thiện lúc sanh tiền. Ảnh: Hạo Nhiên

Chùa Đức Lâm được Tổ Đạo Huệ Huyền Quảng lập từ năm 1744. Chùa cổ Đức Lâm được trùng tu vào năm 1900, 1998.

Chùa Đức Lâm được Tổ Đạo Huệ Huyền Quảng lập từ năm 1744. Chùa cổ Đức Lâm được trùng tu vào năm 1900, 1998.

Bức hoành phi gõ đỏ ghi dòng Đức Lâm Tự

Bức hoành phi gõ đỏ ghi dòng Đức Lâm Tự


Chư vị trụ trì tiền nhiệm là chư Tổ: Tánh Thành Viên Ngộ, Hải Hiệp Từ Tạng, Thanh Thọ Phước Chi, Trừng Châu Thiện Bửu, Tâm Minh Chí Thắng, Tâm Tư Thiện Nghị. Cố Hòa thượng Thích Giải Thiện trụ trì cho đến khi viên tịch.

Hạo Nhiên thực hiện