Post: : Admin

Sắp tới cựu Tăng Ni sinh khóa VI trường Trung cấp Phật học Đồng Nai tổ chức họp mặt truyền thống lần thứ 6. Thời gian: Thứ ba, ngày 20/09/2022 nhằm ngày 25/8/Nhâm dần)Xem thêm: Cựu Tăng Ni khoá 6 họp mặt lần 5 - Bổ nhiệm trụ trì chùa An Lộc


Thư mời họp mặt truyền thống. 


Thời gian: Thứ ba, ngày 20/09/2022 nhằm ngày 25/8/Nhâm dần)

Địa điểm: Chùa Vĩnh Hưng, ấp Vĩnh Hiệp, xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai.

Đơn vị đăng cai tổ chức: Đại đức Thích Nguyên Châu.

Ngọc Chinh