Post: : Admin

Video Pháp thoại Kinh Hải Đảo Tự Thân do ĐĐ Thích Hạnh Tuệ thuyết giảng tại Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc - Westminster, California ngày 24/10/2016.