Post: : Admin

Tuổi trẻ quá xem thường Phật giáo và Luật Pháp Việt Nam vẫn tiếp tục đăng bài công kích Phật Giáo. Đây là mối lâm nguy cho Phật giáo và dân tôc Việt Nam về hình ảnh tu sĩ.Hòa thượng Thích Chơn Không - Trưởng ban hướng dẫn Phật tử Tp.HCM đã gửi đơn Kiến nghị lên Thường trực BTS GHPHVN TP.HCM và các cơ quan chức năng nhà nước cơ quan chủ quản của Báo tuổi trẻ, yêu cầu các cơ quan chức năng này xử lý Báo tuổi trẻ theo Luật Báo Chí và Luật pháp Việt Nam.


- Ban dân vận thành uỷ TP.HCM
- Ban Tuyên Giáo Thành uỷ Tp.HCM
- Ban Thường Vụ Thành Đoàn Tp.HCM
- Uỷ Ban MTTQ Việt Nam Tp.HCM
- Sở Thông Tin Truyền Thông Tp.HCM
- Ban Tuyên Giáo Trung Ương
- Ban Tôn Giáo Chính Phủ
- Chủ tịch Quốc Hội Nước Cộng Hoà XHCN Việt Nam
- Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc
- Tổng Bí Thư kiêm chủ tịch nước
- Sở Công An Tp.HCM
- Bộ Công An

Sau đơn kiến nghị tiên phong của Tăng Ni Phật Giáo Tp.HCM, Rất mong Phật giáo 64 tỉnh thành trong cả nước tiếp tục gữi đơn kiến nghị lên các cơ quan chức năng để xử lý báo Tuổi trẻ theo Luật Báo Chí và Pháp Luật hiện hành.


Phật giáo đã tha thứ bỏ qua thư xin lỗi giả tạo không thành tâm của báo Tuổi Trẻ vào ngày 29/9/2020. Nhưng Tuổi trẻ vẫn ngựa quen đường cũ, tiếp tục xúc phạm Phật giáo qua trang biếm họa Thiền Sư vào ngày 6/11/2020 đăng trên trang Tuổi Trẻ cười quá xem thường Phật giáo và Luật Pháp Việt Nam vẫn tiếp tục đăng bài công kích Phật Giáo. Đây là mối lâm nguy cho Phật giáo và dân tôc Việt Nam về hình ảnh tu sĩ.


Hàng loạt bài viết vô văn hóa, vô đạo đức, công kích đánh phá Phật giáo của Báo tuổi trẻ:

- Thưa thiền sư, làm sao để thấy mình hết nghèo đăng ngày 07/10/2019
- Vị thiền sư đánh cắp niềm tin của thằng Vàng đăng ngày 07/06/2020
- Bạch thiền sư và chiếc giày màu đỏ đăng ngày 19/06/2020
- Thiền sư Lầy và quả bong bóng hồng đăng ngày 20/06/2020
- Bạch thiền sư hóa giải cơn giận của phụ nữ đăng ngày 22/06/2020
- Thưa thiền sư con hơi...lùn đăng ngày 27/07/2020
- Bạch thiền sư kinh doanh khẩu trang đăng ngày 05/08/2020
- Ứng dụng lễ chùa, nạp tiền được phù hộ cả tháng đăng ngày 23/09/2020
- Thiền sư và chuyện tảng đá trong lòng người đăng ngày 17/10/2020
- Bị vợ đánh lên núi méc thiền sư đăng ngày 06/11/2020
Hòa thượng Thích Chơn Không