Post: : Admin

Pháp thoại do Thượng tọa Thích Viên Giác giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Tp. HCM cơ sở Lê Minh Xuân, ngày 02/07/2016.