Post: : Admin

Hòa thượng Thích Viên Minh sinh năm 1944, tại QuảngTrị. Xuất gia và thọ giới Sa di năm 1964; thọ giới Cụ túc năm 1965 tại trụ sở Giáo Hội Tăng Già Nguyên Thủy Việt Nam - Kỳ Viên Tự, Quận 3 Sài Gòn. 
Thầy bổn sư và thế độ là Đức Tăng Thống trưởng lão HT. Giới Nghiêm.
- Từ năm 1965 đến năm 1971 học Đại Học Vạn Hạnh, đồng thời nghiên cứu các Tông phái Phật giáo, tư tưởng các Tôn giáo và triết học Đông Tây.  
- Năm 1972 làm giám học và giảng dạy Trường trung cấp Phật học Phật Bảo, Quận Tân Bình.
- Năm 1973  sáng lập chùa Huyền Không ở Lăng Cô, Thừa Thiên Huế để hành thiền Vipassanā.  
- Năm 1976, làm Tổng thư ký Giáo hội Tăng Già Nguyên Thuỷ Việt Nam và bắt đầu viết sách.
- Năm 1986 trụ trì Kỳ Viên tự trụ sở trung ương giáo hội Tăng già Nguyên Thủy Việt Nam.
- Năm 1988 trụ trì chùa Tổ Bửu Long xây dựng cơ sở và đào tạo Tăng Ni tại chùa Tổ
- Năm 1995, Hoà thượng đã giảng " Thực tại hiện tiền"
- Năm 1998 sáng lập rừng thiền Viên Không núi Dinh Bà Rịa Vũng Tàu để Tăng Ni Phật tử có chỗ hành thiền
- Năm 2007 xây dựng bảo tháp Gotama tại ngôi chùa Tổ và mở trang website trungtonghotong để truyền bá Thiền Vipassana và thực hiện các công tác từ thiện xã hội
- Năm 2007, Hoà thượng bắt đầu giảng nhiều khoá thiền ở Tổ Đình Bửu Long, Sài-gòn, các Công ty, nhiều hội Phật học, các tôn giáo bạn... Các năm sau đó, Hoà thượng giảng nhiều buổi thiền ở Huế, Đà Nẵng, Hà Nội... 
- Năm 2009 chính thức mở lớp giảng dạy và hướng dẫn các khóa thiền Vipassana trong và ngoài nước
- Từ năm 2002 đến nay hòa thượng đảm trách và điều hành Trung Tâm Nghiên Cứu Ứng Dụng Thiền Phật Học Nam Truyền, thuộc Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam.

- Từ 2009-đến nay (2015): Hoà thượng giảng ở Úc, Malaysia, Hoa Kỳ, Châu Âu...


HT Thích Viên Minh / Phật học đời sống