Post: : Admin

Câu chuyện Cô Hồn ở chùa có hay không được HT. Thích Giác Hạnh chia sẻ. Các bạn nghe để hiểu.
Cô Hồn ở chùa có hay không - HT. Thích Giác Hạnh