Post: : Admin

Do niên cao lạp trưởng, Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Cảnh đã thu thần viên tịch vào lúc 13 giờ 35 phút, ngày 11-10-2018 (3-9-Mậu Tuất), tại tu viện Huệ Quang (116 Hòa Bình, P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM). Trụ thế: 82 năm. Hạ lạp: 50 năm.



HT.Thích Minh Cảnh viên tịch ở tuổi 82

HT.Thích Minh Cảnh viên tịch ở tuổi 82


Trưởng lão HT.Thích Minh Cảnh

Thành viên HĐCM
Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học VN
Chứng minh BTS GHPGVN TP.HCM
Giám đốc Trung tâm Dịch thuật Hán Nôm
Chứng minh BTS GHPGVN Q.Tân Phú
Nguyên Chánh Đại diện Phật giáo Q.Tân Phú
Nguyên Chủ nhiệm Lớp Sơ cấp Phật học Q.Tân Phú
Viện chủ tu viện Huệ Quang (Q.Tân Phú, TP.HCM).

 Theo cáo phó, do niên cao lạp trưởng, Trưởng lão Hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 13 giờ 35 phút, ngày 11-10-2018 (3-9-Mậu Tuất), tại tu viện Huệ Quang (116 Hòa Bình, P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM). Trụ thế: 82 năm. Hạ lạp: 50 năm.

- Lễ nhập kim quan chính thức cử hành vào lúc 6 giờ, ngày 12-10-2018 (4-9-Mậu Tuất).

- Kim quan Trưởng lão Hòa thượng được tôn trí tại tu viện Huệ Quang (116 Hòa Bình, P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM).

- Lễ viếng bắt đầu vào lúc 10 giờ, ngày 12-10-2018 (4-9- Mậu Tuất).

- Lễ truy niệm được cử hành vào lúc 5 giờ, ngày 15-10-2018 (7-9- Mậu Tuất), sau đó cung tống kim quan Trưởng lão Hòa thượng trà tỳ tại Trung tâm Hỏa táng Bình Hưng Hòa, đường Tân Kỳ - Tân Quý, P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân, TP.HCM.


Quảng Đàm