Post: : Admin

Cải cách Phật giáo - Vai trò Tăng Ni - TT. Thích Nhật Từ
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại Trường Trung cấp Phật học Bình Định, Tu viện Nguyên Thiều, ngày 27-12-2016

TT. Thích Nhật Từ