Post: : Admin

Bớt Tự Ái SẼ Bớt Khổ Đau - Thầy Minh Niệm giảng tại Quan Âm Tu Viện Phú Nhuận 24/12/2016. Mời quý thính chúng lắng nghe.