Post: : Admin

Những thân, khẩu, ý thiện lành đem lại sự an vui cho mình và cho người khác tạo nên thiện nghiệp và đây chính là những người bạn lành mà chúng sanh hữu tình sẽ mang theo trong tháng ngày luân hồi sinh tử.Thiện nghiệp sẽ đón rước chủ nhân của chúng một cách nồng hậu như đón rước thân bằng quyến thuộc từ phương xa trở về. 

Ý nghĩ, lời nói, hành động đem lại lợi ích

Ý nghĩ, lời nói, hành động đem lại lợi ích

Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật có nhắc đến những lợi ích to lớn của việc tạo dựng thiện nghiệp công đức như sau:

219. Khách lâu ngày ly hương,
An toàn từ xa về,
Bà con cùng thân hữu,
Hân hoan đón chào mừng.
220. Cũng vậy các phước nghiệp,
Ðón chào người làm lành,
Ðời này đến đời kia.
Như thân nhân, đón chào.

(Kinh Pháp Cú Vietnamese translation by Bhikkhu Thích Minh Châu).


Lời bàn:

Thật vậy, phước thiện là tài sản quý giá mà các bậc thiện trí thức vẫn tầm cầu mong đợi bằng việc thực hiện theo lời khuyến giáo của chư Phật bởi các vị ấy biết rằng đây là con đường đưa đến sự bình an và hạnh phúc lâu dài không chỉ trong đời hiện tại mà trong tương lai sự an vui sẽ chờ đón hiền nhân đức độ. Nay vui, đời sau cũng sẽ vui, sự tấn hóa, thạnh lợi và cát tường hằng đến với những ai biết tu dưỡng nhân tâm, rèn luyện đạo đức, hành trì Giáo Pháp, nối gót theo bước chân vĩ đại của Như Lai-bậc vô thượng Chánh Đẳng Chánh Giác được thiên nhân tôn kính, cúng dường.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.


Phước Trung /  Phật học đời sống