Post: : Admin

Đại lễ Vesak hay còn gọi là lễ Tam hợp (Phật đản sinh, Phật thành đạo và Phật Niết bàn), là ngày lễ kỷ niệm 3 sự kiện quan trọng trong cuộc đời của đức Phật Thích Ca Mâu Ni.Việt Nam đã đăng cai Đại lễ Vesak LHQ lần thứ mấy?


Câu 1: Việt Nam đã đăng cai Đại lễ Vesak LHQ lần thứ mấy?

a. Lần thứ 4

b. Lần thứ 5

c. Lần thứ 2


Hạo Nhiên tổng hợp