Post: : Admin

Video: Các phái đoàn kính viếng Tang lễ cố HT Thích Quang Đạo tự Quang Đạo hiệu Chiếu Nhiên ngày 16-17/07/Đinh dậu.
Video các phái đoàn kính viếng lễ tang cố Hòa thượng Thích Quang Đạo


Nam Mô Từ lâm Tế Tông Tứ Thập Tứ Thế Khai Sơn Phước Viên viện chủ húy thượng Nguyên hạ Minh tự Quang Đạo hiệu Chiếu Nhiên Hòa thượng thùy từ chứng giám.Xem thêm Lễ tang cố trưởng lão HT Thích Quang Đạo:

>>Tang lễ HT. Thích Quang Đạo ngày 19/7
>>Tang lễ cố Hòa thượng Thích Quang Đạo ngày 19/7
>>Các phái đoàn viếng tang lễ HT. Thích Quang Đạo ngày 18/7
>>Các phái đoàn viếng tang lễ HT. Thích Quang Đạo ngày 17/7
>>Trung ương GHPGVN viếng tang cố HT Thích Quang Đạo
>>Video: Phóng sự Lễ tang Cố HT. Thích Quang Đạo
>>Đồng Nai: Lễ nhập kim quan cố HT.Thích Quang Đạo
>>Cáo phó: Hòa thượng Thích Quang Đạo viên tịch
>>Ca khúc 'nhớ ơn Thầy' nhạc sĩ Thiện Cần Trần Văn Giỏi dâng lên HT Thích Quang Đạo
>>Tranh vẽ chân dung Hòa thượng Thích Quang Đạo
>>Tiễn Ôn